Verneombud får pris

-Utrolig inspirerende å jobbe med helse, miljø og sikkerhet.

Det sa verneombud og anestesisykepleier Finn Halvorsen, da han mottok verneombudsprisen på Unios verneombudskonferanse.

Dette er en årlig konferanse der Arbeidsmiljøsenteret er programansvarlig.

Halvorsen er ansatt ved Akershus Universitetssykehus HF. – Han har bidratt til å bygge opp en svært kompetent vernetjeneste ved et av de største sykehusene i landet, og har et engasjement utenom det vanlige, sa Unio-leder Ragnhild Lied da hun overrakte han prisen i dag.

Halvorsen er anestesisykepleier, og har vært hovedverneombud siden 1996.

– Jeg forstår at det er et element av lang og tro tjeneste som ligger til grunn for denne prisen, sa prisvinneren beskjedent.

– Jeg har tilbragt halve yrkeslivet i vernetjenesten. Det har vært utrolig inspirerende å få jobbe med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Jeg har gledet meg til å gå på jobb hver eneste dag, sa han.

Fra juryens begrunnelse:

Halvorsen har som hovedverneombud gjort en langvarig og systematisk innsats ut over det som blir krevet av rollen, og har gjennom en årrekke bidratt sterkt til å holde fokus på helse, miljø og sikkerhet ved virksomheten. 

Artikkel og bilde er henta fra www.unio.no

Personvern og cookies