Vernemasker – en utfordring

(2009)

Riktige vernemasker og korrekt bruk er en utfordring, særlig der hvor det ikke er opplagt hva en skal beskytte seg mot, slik som i aluminiums­industrien.

I en rapport om forebygging av hallastma i aluminiumsindustrien i Norge, laget av industrien selv i samarbeid med Arbeidstilsynet, er utgangspunktet at det ikke skal være nødvendig å bruke personlig verneutstyr. Men det må benyttes ved operasjoner med særlig stor risiko for helsefarlig eksponering.

Falsk trygghet

– Dilemmaet ved bruk av åndedrettsvern er at de kan gi falsk trygghet, sier sjefingeniør Ole Aas-Nilssen i Arbeidstilsynet. En regner med at maskene gir fra 50 til 80 prosent effektiv beskyttelse, avhengig av arbeidssituasjonen, type maske og den enkelte bruker. Det er særlig utettheter som gjør en maske lite effektiv. Å finne den optimale maske til hver enkelt bruker er ikke lett, vi har alle forskjellig ansiktsform. Enkelte har også skjegg, noe som gjør det nesten umulig å få masken tett. – I visse land, blant annet Canada, tester de ut maskene på de forskjellige brukerne for å finne den som fungerer best, det er ikke vanlig i Norge, opplyser Aas-Nilssen.

Riktig valg

Det er også et problem at jo bedre en maske er, dess tyngre er den. Det betyr at helmasker er mer effektive enn halvmasker. Men store masker, særlig friskluftmasker er tunge og ukomfortable i bruk, det kan resultere i at arbeidstakeren lar være å ta på seg beskyttelsen ved kortvarige arbeidsoperasjoner, noe som kan få alvorlige helsekonsekvenser. Valg av riktige filtre er helt avgjørende, det samme er tilstrekkelig hyppig utskifting av brukte filtre. Sjefingeniøren har ikke inntrykk av at det er sparehensyn som ligger bak hvis filtrene ikke skiftes ofte nok, det er heller manglende rutiner på området.

Godt vedlikehold

Vedlikehold er også svært viktig, det er for eksempel ikke alle som vet at åndedrettsvern ikke skal oppbevares i forurenset atmosfære. Da suger filtrene til seg partikler fra forurensningen, og resultatet kan bli at de virker mot sin hensikt. Ved bruk av åndedrettsvern har arbeidsgiver ansvar for å påse og dokumentere at det fungerer etter hensikten, ikke minst i det operative arbeidsmiljøet i aluminiumsindustrien. Ansatte skal medvirke i forbindelse med risikovurdering og utprøving av verneutstyret, og det skal ikke påbys brukt der det ikke er påkrevd i henhold til lokal risikovurdering.

Personvern og cookies