Vernelederskolen offshore har fortsatt ledige plass

Tekst:  Turid Børtnes (2002)
14. oktober begynner vernelederskolen offshore 2002. Høstens vernelederskole arrangeres i Haugesund og det er fortsatt plass til deltakere, opplyser seniorkonsulent Arne Ingar Bottolfsen fra Arbeidsmiljøsenteret. Han har hatt ansvaret for skolen siden 1981.

Dette kurstilbudet er mer aktuelt enn noen gang, mener Bottolfsen. Offshorebransjen er inne i en svært tøff periode med rasjonaliseringer, færre folk og økte krav til inntjening. Det gjør det mer nødvendig enn noensinne å ha engasjerte medarbeidere som er kvalifiserte til å delta i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Aktuelle tema
– I starten var vi mest opptatt av den tekniske siden ved offshorearbeidet på vernelederskolen, slik som kraner og løft. Det er fortsatt aktuelt, men fokus er nå skjøvet mer i retning av den psykososiale delen av arbeidsmiljøet, slik som samarbeid, arbeidstakermedvirkning og andre temaer som hører inn under arbeidsmiljølovens paragraf 12. Et annet svært aktuelt tema er den kjemiske hverdagen. Hvert år blir en rekke nye stoffer tatt i bruk, en del av dem som erstatning for stoff man omsider har erfart er skadelige. Problemet er bare at det også kan gjelde de nye stoffene, også de som skal erstatte farlige kjemikalier. Skolen legger derfor stor vekt på den kjemiske hverdagen som møter offshorearbeiderne. Andre problemstillinger er lover og regelverk for offshoreindustrien, sikkerhetsarbeid, ulykker og katastrofer, risikoanalyse, verneutstyr og praktisk vernearbeid for å nevne noe fra den rikholdige innholdslista.

Verneombudenes rolle
Verneombudenes arbeidssituasjon er også Bottolfsen svært opptatt av, den har forandret seg mye de siste årene. Verneombudene opplever ulike forventninger fra selskapene, arbeidsgiverne og de ansatte og havner ofte i en skvis mellom de ulike partene. Situasjonen blir ikke lettere ved at selskapene i stor grad har flyttet sikkerhetskompetansen, som tidligere lå på riggene ute i havet til organisasjonen i land. Mange verneombud blir derfor ofte selskapenes alibi for sikkerheten om bord, det er helt galt. De er der for de ansattes skyld. Fra siste årsskifte trådte også et nytt regelverk for offshoresektoren i kraft, det har stor betydning for denne bransjen og vil selvsagt bli gjennomgått på kurset.

Erfarne forelesere
Vernelederskolen har erfarne foreleserne fra anerkjente institusjoner og selskaper som i tillegg til stor faglig kunnskap også har jobb- og livserfaring som de vil dele med deltakerne. Kurset er lagt opp som en kombinasjon av faktalæring og prosesslæring med vekt på deltakernes egne erfaringer og opplevelser. Arbeidsformen veksler derfor mellom forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Skolen går over tre separate uker og i mellomperiodene får deltakerne oppgaver som de skal levere inn til vurdering. Deltakerne er i stor grad hovedverneombud, verneombud, verneledere og folk fra bedriftshelsetjenesten og personer som jobber med HMS. – I tillegg deltar stadig flere ledere, det ser vi som svært positivt, sier Bottolfsen, som ønsker alle kategorier velkommen til vernelederskolen, som har påmeldingsfrist medio september. Påmelding: Telefon 51 68 59 90 – telefax 51 68 59 91. Arbeidsmiljøsenteret, St. Olavsgt. 20 – 4306 Sandnes E-post: vlsoffshore@arbeidsmiljosenteret.no

Personvern og cookies