Vern mot kunstig optisk stråling

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Ny forskrift: Vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen, gir spesifikke regler i tilknytning til kunstig optisk stråling, som for eksempel stråling fra sveising, laser eller blått lys ved herding av dentale materialer. Eksponering for slik stråling kan ha skadelige virkninger, særlig på øyne og hud. Forskriften fastsetter blant annet grenseverdier for eksponering for kunstig optisk stråling. Forskriften pålegger arbeidsgiver å gi berørte arbeidstakere nødvendig informasjon og opplæring. Etter omstendighetene vil arbeidsgiver også ha plikt til å tilby helseundersøkelse og om nødvendig omplassere arbeidstakere.

Personvern og cookies