Verktøy fra Idebanken

Idebanken med enkelt og nyttig verktøy for å forbedre arbeidsmiljøet.

Verken fredagskaffe eller fruktkurv er avgjørende for et godt arbeidsmiljø. Derimot handler arbeidsmiljøet om selve arbeidet og hvordan det blir organisert, planlagt og gjennomført

Arbeidsmiljøet påvirker både helsa og engasjementet, mens også resultater og produktivitet. Derfor er det viktig å ta arbeidsmiljøet på alvor.

Det er ikke alltid lett å komme i snakk om arbeidsmiljøet, eller finne gode løsninger. Dette verktøyet hjelper dere på vei.

Basert på forskning

Verktøyet er basert på Statens arbeidsmiljøinstitutt sine fem anbefalte faktorer for et godt arbeidsmiljø. De ulike delene i verktøyet handler om:

  • Organisering
  • Engasjement
  • Anerkjennelse
  • Ledelse
  • Forutsigbarhet

Slik er verktøyet

Hvert tema starter med en kort videosnutt. Scenene er hentet fra hverdagen, og dette er situasjoner mange kan kjenne seg igjen i.

Etter den korte filmsnutten er det en oppgave som skal løses. Dette er en ufullstendig setning som kan ha mange svar. Meningen er at gruppene skal fylle ut setninger basert på hvordan det er på deres arbeidsplass. Til slutt skal dere bli enige om hvordan dere vil følge opp svarene.

Les mer på idebanken.org

Personvern og cookies