Verktøy for konfliktmegling

Av Turid Børtnes (2007)
Allerede etter en dag er et kurs i megling i konflikter på arbeidsplassen, beregnet på erfarne personer i bedriftshelsetjenesten, nesten fulltegnet.  

– Kurset går i regi av Statens Arbeidsmiljø­institutt (STAMI) i samarbeid med Arbeidstilsynets prosjekt Jobbing uten Mobbing, opplyser rådgiver Kirsti Jacobsen. Prosjektet er forankret i avtalen om et inkluderende arbeidsliv og er et samarbeid med partene i arbeidslivet og NAV. Tilbudet skal sette personell i bedriftshelsetjenestene i stand til å forebygge konflikter og hindre at uenighet i en virksomhet eskalerer til et nivå hvor situasjonen låser seg. – Bedriftshelsetjenesten er valgt fordi de vanligvis oppleves som en nøytral og upartisk tredjepart, sier Jacobsen. Etter gjennomgått kurs skal deltakerne kunne videreformidle kunnskap om konfliktløsning og megling til ansatte og ledere i sine aktuelle virksomheter. Dermed blir det mulig å få til løsninger på lavest mulig nivå.

Praktisk opplegg
– Kurset, som skal gå over to dager i mai og to i juni, vil innebære mye jobbing, forsikret Jacobsen. Megling er et praktisk verktøy. Kurset vil derfor bli prosess­orientert med rollespill og behandling av situasjoner fra arbeidslivet. – Vi vil legge vekt på arbeidslivskunnskap og rolleforståelse, blant annet arbeidsgivers styringsrett. Megling i arbeidslivet er komplisert, nettopp fordi det er mange roller som kan skape misforståelser og konflikter. Arbeidsgivers styringsrett er en av disse. Vi har knyttet til oss en jurist som faglig ansvarlig. Hun har både meglerkompetanse og ledererfaring. Kursdeltakerne skal følges opp etter avsluttet kurs for å evaluere tiltaket, og finne ut hvordan det har fungert. Da får vi også grunnlag for å vurdere om vi bør arrangere flere slike kurs, avslutter Kirsti Jacobsen.

Personvern og cookies