Verdiskaping og bedriftsutvikling – som fot i hose?

Tekst: Anne-Lise Aakervik (2004)
Kravene om rasjonalisering og effektivisering kommer fort når nedgangstidene melder seg. I Trøndelag tråkkes nye stier for å hindre kollektiv pessimisme i næringslivet. Sånt blir det drama av.
«Fot i Hose Knitwear AS» har 40 år med norsk strikketradisjon bak seg når leder og ansatte legger ut på firmatur til Oslo for å feire seg selv, og for å høre næringsministeren tale. Men de kommer ikke langt før bussen står bom fast i en snøfonn på fjellet. Snarveien viste seg å ikke være brøyta. I løpet av tiden de står fast møter strikkebedriftens grunnlegger og ubestridte leder Osvald Leinvik, som både har tittelen årets bedrift fra 1974 og diplom for fremragende lederskap og innovasjon av nye ullprodukter fra 1995, utfordringer han aldri har hatt før. Sjefen som alltid visste råd, erfarer at blant desperate medarbeidere hjelper ikke all verdens lederkurs og diplomer når kommunikasjon, teamarbeid, arbeidsmiljø og konflikthåndtering aldri har vært noe tema i bedriften, og der forslag om fagforening møtes med et skjevt flir.

Nesten sant
«Fot i Hose Knitwear AS» er ikke en virkelig bedrift, og Osvald er ikke en virkelig person, men en skapt bedrift og leder i et teaterstykke. For oppdraget som tikket inn til skuespillergjengen i Innspæll Teaterselskap på Verdal for en god stund siden må kunne sies å være av det uvanlige slaget. Bestillingen kom fra selveste LO/NHO i Trøndelag. -Det er på tide å prøve noe nytt. Alle har vi vært på et utall konferanser, og sett endeløse powerpoint presentasjoner og hørt forutsigbare foredrag om verdiskaping, sier Liv Thun og Trine Vekseth fra henholdsvis LO i Nord-Trøndelag og NHO Trøndelag. -Om teater kan virke som kur for konkurranseutsatt industri er usikkert, men vi gir oss aldri med hensyn på å kjempe for økt verdiskaping. Vi ønsker å ta nye virkemidler i bruk, sier duoen. Og teaterstykket «Fot i Hose Knitwear» er rett og slett dette nye virkemiddelet. Sammen med Innspæll, LO, NHO har også tre Nord – Trønderske bedrifter og SINTEF vært med på utviklingen av stykket. – Formålet er at teaterstykket skal skape refleksjon, engasjement og læring som kan føre til ny og bedre arbeidspraksis både internt i bedriftene og i deres omgivelser, sier Vekseth

Teater i smeltehallen
InnTre fra Steinkjer, Normilk fra Levanger og Elkem Meraker i Meråker har vært de tre bedriftene som har gitt innspill til stykkets historie. Både manusforfatterne og forskerne fra SINTEF som følger opp prosjektet har intervjuet ledelse og ansatte ved alle tre bedriftene og ut fra dette funnet problemstillinger og tema som Innspæll så har spunnet historien om «Fot i Hose» rundt. Premieren foregitt på historisk grunn på «rista» i en av smeltehallene på Elkem Meraker i midten av april. Ovnene buldret i bakgrunnen og frostrøyke sto ut av munnen på både tilskuere og skuespillere og skapte en perfekt ramme rundt historien som foregår i kulda på fjellet. Verket er det minste og eldste smelteverket i Norge med sine 104 år, og det er fremdeles i full drift. -På ny er vi med og skaper industrihistorie, slår direktør Per Terje Torgersen fast etter premieren.

Nytt verktøy
De umiddelbare reaksjonene er positive. -Så langt har vi testet ut respons på stykkets handling på en god del publikum, sier forsker Kari Skarholt ved SINTEF Teknologiledelse, Ny praksis. -Tilskuerne kjenner seg igjen og er opptatt av problemstillingene som presenteres, spesielt viktigheten av samspillet mellom ledelsen og de ansatte. Det viser at stykket tar opp relevante ting og danner et godt utgangspunkt når vi nå går videre, og utvikler et opplegg for bedrifter i samarbeid med teatergruppa. Vi ønsker å lage et mer deltagende konsept, der bedriften kan bruke utdrag av stykket til å jobbe med konkrete problemstillinger.

Når tilliten svikter
På fjellet bølger diskusjonene, og troen på at Osvald ordner opp er fremdeles sterk. Men når kofferten til Osvald havner i hendende på en av de ansatte og brevet om lønnsforholdene kommer for en dag, blir det bråk. Den nytilsatte strikkedesigneren Ulla får over 2000 kroner mer enn de andre, og sjåføren og alt-mulig-mannen, Alexander, får 500 kroner mer. «Her trengs en fagforening, sier Alexander, noe Osvald fnyser av; det er bare byråkrati!» Så er fraksjoneringen i gang, de fleste vil jo tro på sjefen så lenge som mulig, men da kofferten også viser seg å inneholde en kontrakt om mulig salg av bedriften, noe de ansatte ikke visste noe om, mister Osvald all troverdighet. Selv om salg er eneste mulighet om de skal overleve, påstår Osvald.

Må se mulighetene
Teater som et middel i bedrifts- og organisasjonsutvikling er et nytt konsept i Norge. Teater har vært brukt i forbindelse med opplysningsarbeid og politisk rekruttering. -Skal vi lykkes krever det at bedriften har pådrivere og er interessert i å gjøre noe med selve organisasjonen. På sikt ønsker vi å tilby ulike utviklingspakker ut fra hvilket behov bedriften har, og at teaterstykket, eller deler av det, er innfallsporten til temaet, sier Kari Skarholt. Forskernes rolle blir å få frem de gode diskusjonene, samt være pådrivere i forhold til fremdriften, mens det er bedriftens ansvar at dette fører til konkrete handlinger og endringer.

Positivt løft
Den første bedriften som satte opp stykket i sine lokaler etter premieren var Normilk i Levanger. Fabrikken med 20 ansatte som produserer tørrmelk, satte like godt opp fire forestillinger. -Vi har fått kjemperespons fra alle som har sett stykket, sier daglig leder Trond Thomassen, – men vi trenger litt modningstid før vi tar tak i dette videre. Også internt i bedriften er det bare positive tilbakemeldinger. -Alle vet hvilke utfordringer vi står overfor, sier Thomassen. -Vi er også stolte over å ha vært med på dette, og bare det er et løft for bedriften. Under forestillingene stilte folk opp og kokte kaffe og stekte vafler. Vi har også fått mye positiv omtale i media. Til sammen har alt dette har skapt entusiasme og engasjement i bedriften. Men foreløpig har vi ikke tatt noen avgjørelse på om vi skal gå inn i et utviklingsprosjekt sammen med SINTEF, sier Thomassen.

Lang vei å gå
– Vi har et perspektiv på dette frem til 2006. Det er først nå, når teaterstykket har blitt vist i bedriftene at jobben starter. Sammen med SINTEF utreder vi hvordan vi kan lage utviklingspakker og arbeidsmetoder knyttet til teaterstykket som kan fungere som en vei til verdiskaping og utvikling. Stykket må ikke ende opp som et vanlig teaterstykke, skal det ha en verdi må det knyttes til en introduksjon og et etterarbeid. -Vi har helt klart en jobb å gjøre, blant annet med å koble på flere aktører i Trøndelag. Det er en krevende øvelse vi har startet, hvor krafta ligger i 3-kantsamarbeidet mellom forskere, bedrifter og kulturutøverne. Men husk vi har startet noe helt nytt, det tar tid å utvikle nye kommunikasjonsformer, slår Trine Vekseth fast. Om bedriften «Fot i Hose Knitwear AS» kan det sies at alle medarbeiderne, unntatt en, fryser i hjel på fjellet. Den tillitsfulle kontorassistenten Jorunn Stokkmann overlever og blir reddet av sønnen som jobber i Statens Vegvesen, bedriften som har vært «Knitwears» trofaste kunde gjennom mange år.

Personvern og cookies