Verdig vinner av Arbeidsmiljøprisen 2007

(2007)
Den norske arbeidsmiljøprisen for 2007 er tildelt Hjemmetjenesten i Sortland kommune. Det er første gang en kommunal enhet blir tildelt Arbeidsmiljøprisen, og på den måten blir Hjemmetjenesten i Sortland kommune historisk.

Tildelingen fant sted ved begynnelsen av budsjettmøtet i Sortland kommune, og kommunestyret  ga prisvinnerne stående applaus da leder Kjellrun Olaussen mottok statuetten ”Omsorg” av direktør Paul Norberg i Arbeidsmiljøsenteret. Siden hjemmetjenesten driver aktivt omsorgsarbeid, falt også statuettnavnet til kunstneren Lise Amundsen i god jord.  Arbeidsmiljøprisen er blitt delt ut hvert år helt siden 1961, og årets tildeling er den 47. i rekken.
Hjemmetjenesten i Sortland kommune oppfyller til fulle kriteriene for å motta Den norske Arbeidsmiljøprisen. Prisen er en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Det legges også vekt på at resultatene og erfaringene som vinneren har gjort er av allmenn interesse og kan videreformidles til andre.

Begrunnelse for årets tildeling:

  • Hjemmetjenesten i Sortland kommune foretar systematiske arbeidsplassvurderinger av det enkelte hjem hvor de ansatte skal inn for å yte tjenester.
  • På bakgrunn av denne kartleggingen kan arbeidsoppgavene tilrettelegges slik at det blir minst mulig belastninger på de som skal utføre arbeidet.
  • Hjemmetjenesten har en tydelig ledelse, og det er et tydelig budskap til samtlige om at de ikke skal gå inn og utføre arbeidsoppgaver på et sted hvor det er mulig å skade seg. Hjemmetjenesten gir klar beskjed om at de forflytter mennesker med hjelpemidler, og hvis hjemmet ikke er tilpasset, må hjelpemidler inn.
  • I Sortland kommune ble det i 2005 gjennomført en omstrukturering av hjemmetjenesten, med en samlokalisert base på ett bo- og rehabiliteringssenter. Samling av tjenesten har hatt positiv innvirkning på arbeidsmiljøet. Tjenesten er inndelt i fem grupper, og sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter jobber i team med de samme brukerne. Tidligere jobbet hjemmehjelperne mye alene. Teamarbeidet letter arbeidet for de ansatte, noe som i stor grad også kommer brukerne av tjenestene til gode.
  • I hver av de fem gruppene er det utdannet to ryggombud som gir opplæring til de øvrige ansatte om hensiktsmessig arbeidsteknikk, forflytningsteknikk og bruk av hjelpemidler. Opplæring og øvelse foregår kontinuerlig.
  • De ansatte er dyktige til å melde inn avvik i forhold til de minstestandarder som kommunen tilbyr.
  • Sykefraværet blir fulgt godt opp, og det arbeides systematisk for å få ned sykefraværet. Aktiv medvirkning, godt samarbeid og god koordinering mellom de ulike aktørene har gjort arbeidet mer forutsigbart. Sykefraværet har vist en tydelig nedgang, og er redusert fra nesten 26 prosent i første kvartal 2005 til 5 prosent i slutten av november.
  • Siden hjemmetjenesten i Sortland kommune blir fulgt godt opp av Arbeidstilsynets Rett Hjem-kampanje, er det store muligheter til å spre de positive tiltakene til andre kommuner. Den systematiske måten som kommunen har tilrettelagt forholdene i hjemmetjenesten på, kan også overføres til andre kommunale enheter, og ikke minst til andre kommuner i hele landet.

Det er styret i ”If skadeforsikrings fond for premiering av verne- og miljøtiltak i arbeidslivet” som er ansvarlig for utdelingen av Arbeidsmiljøprisen. Arbeidsmiljøsenteret, Arbeidstilsynet og Verneledernes samarbeidsforum er samarbeidspartnere med If skadeforsikring, og styret baserer seg på forslag til kandidater som er innhentet gjennom organisasjoner, enkeltpersoner og institusjoner med tilknytning til arbeidsmiljøområdet.

Personvern og cookies