Verdens arbeidsmiljødag

Tekst: Grethe Ettung (2011)

 

Sammen for et godt arbeidsmiljø.

I dag 28.april, markerer norske arbeidsmiljømyndigheter sammen med partene i arbeidslivet verdens arbeidsmiljødag med et fellesseminar i Oslo.
HMS-arbeid – nøkkelen til et trygt arbeidsliv
– Det er flott at LO og NHO sammen med myndighetene og Statens arbeidsmiljøinstitutt, har gått sammen for å markere Verdensdagen for helse og sikkerhet, sier LO-leder Roar Flåthen til El & It.
– På denne dagen fokuserer vi på verdien av å jobbe sammen for godt arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø tuftet på systematisk HMS-arbeid, er nøkkelen til et trygt og sikkert arbeidsliv. Det er bra for arbeidstakerne og det er bra for bedriftene, sier Flåthen.

Tlisyn er vår viktigste oppgave
På verdensbasis dør 6300 personer hver dag av arbeidsulykker og arbeidsrelaterte sykdommer. I løpet av ett år dør til sammen 2,3 millioner; melder Arbeidstilsynet.
– Arbeidstilsynet ønsker å styrke trepartssamarbeidet. Tilsyn skal fortsatt være vår viktigste oppgave, samtidig ser vi et større behov for samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Vi jobber nå med å utvikle våre strategier for fremtiden, og etter all sannsynlighet vil samarbeid med partene stå høyere på agendaen vår. Vi har eksempler på at samarbeid har gitt gode resultater der andre virkemidler ikke har gitt ønsket effekt, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Verdens arbeidsmiljødag har blitt markert av FN-organisasjonen International Labour Organization (ILO) siden 2003. I år under mottoet ”Nye risikoforhold og nye måter å forebygge på i et arbeidsliv i endring”. 

Personvern og cookies