Venter på avklaring

(2005)

Sosial- og helsedirektoratet er bedt om å avklare hvordan helse- og sosiallovgivningen samt arbeidsmiljøloven skal fortolkes når det gjelder hjemmetjenesten og røyking i private hjem. Det er Statens helsetilsyn som har bedt om dette etter at Arbeidstilsynet vil at Helsetilsynet i Akershus og Oslo blir informert om at de har misforstått arbeidsmiljøloven. Førstekonsulent Bente Lund i Helsedirektoratet opplyser at det foreløpig ikke er tatt noen konkret avgjørelse i saken, direktoratet må blant annet samrå seg med flere avdelinger, deriblant også Arbeidstilsynet. Målet er å komme frem til en løsning alle parter kan være tjent med. Arbeidsmiljø nr. 3- 2005

Personvern og cookies