Venter med å få barn

(2004)

Svenske kvinner reagerer på det usikre arbeidsmarkedet og stresset i arbeidslivet med å avstå fra eller utsette å få barn. Langt færre menn reagerer på samme måte.
En undersøkelse laget av den svenske Tjänestemännens Centralorganisation (TCO) viser at tre av ti kvinner mener at stress og krav i jobben i tillegg til usikkerhet på arbeidsmarkedet er et hinder for å skaffe seg barn. Bare en av ti menn ser det på samme måten. Rapporten er laget på grunnlag av en undersøkelse blant 1.300 tilfeldig utplukkede personer. Jessica Mann, som er forfatter av rapporten, mener at forskjellen på menns og kvinners reaksjon er et uttrykk for at det ikke er full likestilling, verken i arbeidslivet eller i hjemmet. – En er jo to om å få barn, men i praksis tar kvinner mer ansvar enn menn, sier hun til bladet Arbetsliv. Et av resultatene av høye krav i arbeidslivet og usikkerhet er at alderen på førstegangsfødende stadig blir høyere. Nå er den nesten 29 år. Andelen barnløse øker også for hver generasjon. Mann mener dette er et uttrykk for at menneskenes frie valg blir begrenset av faktorer utenfor den enkelte.
Personvern og cookies