Venteliste for å jobbe på linje 20

Tekst: Turid Børtnes (2004)
Tiltakene som skal gi sjåførene i Sporveisbussene AS i Oslo en bedre arbeidsdag er på god vei til å virke på linje 20. For noe under ett år siden ble arbeidet omorganisert med en teamleder som er tilgjengelig for sjåførene hver dag. Nå er det ventetid for å bli overført til denne rutestrekningen.
På et lite kontor i Strømsveien holder teamleder Alex Sørensen til. Nabolokalene tjener som pauserom for sjåførene, dermed blir det enkelt å holde kontakt. – Dette er et pilotprosjekt med en varighet på to år. Prosjekter er lukket med egen ansiennitet, de som vil til linje 20 må søke og ta de skiftene som er ledige.

Nærmere ledelsen
Sørensen opplyser at prosjektet ble satt gang etter en spørreundersøkelse for ca ett år siden. Undersøkelsen, som hadde en deltakelse på hele 80 prosent, viste at et av de største problemene for bussjåførene var den store avstanden mellom fører og leder. Mange visste ikke hvem de kunne henvende seg til med problemer. – De sjåførene som kjører på linje 20 får hjelp når de trenger det her på stedet, de behøver ikke dra helt til Alnabru der ledelsen sitter. Enda viktigere, de får alltid et svar. Førerne skal skrive en rapport hvis det er feil eller mangler ved bussen eller ruta og levere den til overordnede. Akutte forhold blir bestandig løst, men det var ikke alltid de fikk noen tilbakemelding, særlig hvis det var mindre saker. Nå blir det laget en kopi som kommer til teamlederen. – Det kan være greiner som henger ut i gata og som bør klippes, skilt som er plassert feil, fortauskanter som stikker ut, mindre feil på bussen eller andre forhold som sjåførene ønsker å få gjort noe med. Sørensen er alltid tilgjengelig, sjåførene finner han på kontoret eller de kan legge igjen beskjed på telefonen.

– Øke trivselen
– Vi håper at prosjektet skal føre til at førerne får større trivsel og at det dermed blir lettere å gjøre jobben. Økt trivsel vil føre til lavere sykefravær, mindre stress og mindre bulker. Hva det siste angår er det allerede svært lite skader på denne linja. Sporveisbussene er IA-bedrift og resultatene har allerede begynt å vise seg. I løpet av ett år har sykefraværet gått ned 3 prosentpoeng, fra 12 til 9 prosent. En viktig del av prosjektet er å få til mindre belastende skift- og turnusordninger. – Tidligere var skiftene organisert slik at førerne jobbet mot klokka, det vil si at kveldsskift ble fulgt av morgenskift, osv. Dette ble gjort for å få lengst mulig friperioder. Nå er turnusen lagt om slik at arbeidsbelastningen blir mye jevnere fordelt. Prosjektet startet med to samlinger der alle var med. Der kunne de ta opp alle problemer og alt de lurte på. Det ble laget en liste på 20 punkter over forhold de ønsket å få gjort noe med. – 90 prosent av punktene på lista er ordnet, resten er falt bort etter at vi har snakket om det. Men det betyr ikke at vi er i mål, dit kommer vi aldri.

Fornøyd sjåfør
Mens vi sitter og prater kommer en blid sjåfør inn, hilser på Alex Sørensen og presenterer seg som ny på linjen. Rehman >I>Butter svært godt fornøyd med å ha fått jobb akkurat her, han søkte jobben etter anbefalinger fra kolleger. – Jeg hørte at dette var en veldig bra gruppe som fungerte fint sammen. Slik arbeidet er organisert her, er det mye nærmere kontakt mellom sjåførene og nærmeste sjef, det er en stor fordel. – Det som er viktig for oss er at vi kan snakke direkte med sjefen og få et svar med en gang. Dessuten er det bra stemning i sjåførgruppa på linje 20, alle har god kontakt med hverandre. Det vet jeg siden jeg fikk opplæringen min på denne linja, sier Butt. Sørensen, som er svensk, har kjørt buss både i Sverige og Norge. Han er ansatt av Sporveisbussene AS som gruppeleder på Alnabru med ansvar for 55 sjåfører og med delansvar for til sammen 350 ansatte, så han kjenner sjåførenes hverdag fra innsiden. Teamlederstillingen er en deltidsstilling i forbindelse med jobben som gruppeleder.

Personvern og cookies