Vellykket start for HMS-rådgiverskolen

(2004)
HMS-rådgiverskolen er en videreføring av NHOs vernelederskole, og ble gjennomført for første gang i 2003.
Skolen var fulltegnet med 31 deltakere, og sikkerhetsansvarlig Kjell Østby i Arbeidsmiljøsenteret er svært fornøyd med både deltakere og foredragsholdere. NHOs vernelederskole, som ble arrangert av Arbeidsmiljøsenteret i perioden 1989-2002, har vært svært populær blant HMS-ansvarlige i norsk næringsliv, og det var med en viss spenning det nye skoletilbudet ble lansert. Målsettingen er formulert slik: Etter fullført utdannelse vil deltakeren ha tilstrekkelige kunnskaper i helse, miljø og sikkerhet til å kunne: Fungere som rådgiver, koordinator og sakkyndig Kartlegge, analysere og foreslå løsninger HMS-rådgiverskolen går over tre uker, med ukesamlinger. Periodene mellom samlingene brukes til å løse arbeidsoppgaver i egen virksomhet. Det blir arrangert to skoler i 2004: Den første starter 19. april, mens den andre skolen har oppstart 23. august. For nærmere opplysninger: Kjell Østby Arbeidsmiljøsenteret Postboks 9326 Grønland 0135 OSLO Tlf. 22 05 78 09 – 91 55 78 33 kjell@arbeidsmiljo.no www.arbeidsmiljo.no
Personvern og cookies