Velkommen til Trondheim i mai

(2003)

Arbeidsmiljødagene i Trondheim 22.-23. mai blir en oppfølging av den vellykkede Arbeidsmiljøkongressen i Bergen i fjor. Erfaringer og resultater av kampanjen Inkluderende arbeidsliv vil bli diskutert i en egen seksjon. Det blir også en sikkerhetsseksjon, hvor tittelen på et av foredragene er: Nytter det å gråte over brent barn? Her skal blant annet balansen mellom forebygging og brannberedskap drøftes. Konferansen vil også fåbesøk av fotballtrener Bjørn Hansen i Rosenborg, som skal fortelle om fotballklubbens Go’fot-teori, og journalist Simon Flem Devold vil rette søkelyset på hvordan barn ser på arbeidslivet. For ytterligere informasjon: Kontakt Eva Vandeskog på tlf. 55309030. Påmelding: Arbeidsmiljøsenteret, Håkonsgt. 5, 5015 Bergen. Tlf. 81559750, telefaks 55309031. E-post: kurs@arbeidsmiljosenteret.no

Personvern og cookies