Velkommen som medlem i Arbeidsmiljøsenteret

(2010)
Både enkeltpersoner, små og store virksomheter melder seg inn Arbeidsmiljøsenteret. Følgende ønskes velkommen som nye medlemmer:
Les mer på: www.arbeidsmiljo.noPlantasjen – Tiller i Trondheim
Ferrospes AS – Sarpsborg
Hovedverneombudet i politi- og
lensmannsetaten

Medlemsfordeler

– Avgiften på alle kurs reduseres med 10%.
– Medlemmene får redusert deltakeravgift på Arbeidsmiljøkongressen, Arbeids- miljødagene i Trondheim og andre konferanser i regi av Arbeidsmiljøsenteret.
– 10% rabatt på bøker
– 10% rabatt på alle produkter fra HMS-butikken
– Norges viktigste arbeidslivsmagasin, tidsskriftet Arbeidsmiljø, inngår i medlemskontingenten. Seks utgaver i året.
– Bedriften får løpende informasjon om Arbeidsmiljøsenterets aktiviteter.

Personvern og cookies