Velg riktig vernehanske

Tekst: Turid Børtnes (2009)
Det er viktigere enn noensinne å beskytte seg mot hud­eksponering fra kjemiske, biologiske og fysiske faktorer.

Hudsykdommer er nå på annen plass når det gjelder arbeidsrelaterte helseproblemer i Europa og risikofaktorene øker. Disse sykdommene utgjør mer enn 7 prosent av alle arbeidsrelaterte sykdommer. Håndtering av særlig farlige kjemikalier kan også føre til akutte forgiftninger og skade vitale organer i kroppen. Det er videre viktig å huske at stoffer som epoksy, herdeplast, løsemidler og drivstoff også er kjemikalier.

Bruk sikkerhetsdatabladet

Arbeid med kjemikalier og farlige stoffer kan føre til hudirritasjon, eksem og andre hudplager. Problemet er å velge riktig beskyttelse, det gjelder spesielt hvis det er nødvendig å beskytte seg mot sammensatte produkter som består av flere komponenter. Fordi det finnes vernehansker i mange ulike utgaver som er laget av en rekke forskjellige materialer, er det viktig å velge riktig. De ulike hanskematerialene har ulik evne til å motstå forskjellige stoffer. Her kan sikkerhetsdatabladet som følger de stoffene hanskene skal beskytte mot, være til god hjelp. Sikkerhetsdatabladet skal inneholde opplysninger om riktige hanskematerialer for det aktuelle kjemikaliet. I mange tilfeller vil også etiketten inneholde slike opplysninger.

Skal være merket

Alt personlig verneutstyr, inkludert vernehansker skal være CE-merket. Dette innebærer en grundig vurdering av produktets funksjoner, utforming og materialer samt at merking og bruksanvisning er i orden. I tillegg skal vernehansker mot kjemikalier være merket med et eget symbol og klasseinndeling. Det skal stå tall fra 1 – 6 som angir hvilken klasse hansken tilhører. Jo høyere tall, dess lenger tid tar det for kjemikaliet hansken skal beskytte mot, å trenge gjennom hanskematerialet. Gjennomtrengningstiden går fra mer enn ti minutter til over åtte timer. Denne merkingen skal stå på selve hansken og/eller på emballasjen. Hansker som ikke har slik merking bør ikke benyttes i arbeid med kjemikalier. Men selv om hansken har symbolet for vernehanske mot kjemikalier og tilhører en høy klasse, må det sjekkes at den er laget av et materiale som gir god beskyttelse mot det aktuelle kjemikaliet.

Vedlikehold

Beskyttelseshansker må sjekkes jevnlig og de må holdes rene. Over tid vil kjemikaliene trenge gjennom hansken. I slike tilfeller kan det være farligere å bruke hansken enn ingen hanske i det hele tatt. En hanske som er mettet med kjemikalier, avgir disse stoffene direkte til huden. Den blir særlig mottakelig når den blir fuktig og varm inne i hansken. Slike hansker må kastes, det samme gjelder hansker som er i ferd med å gå i stykker. Det er også viktig å vaske hendene nøye før hanskene tas på og etter at arbeidet er ferdig. Hansken skal rengjøres utvendig før de tas av, og vaskes grundig utvendig og innvendig etter endt arbeidsdag. Sørg for at de er tørre innvendig når de tas i bruk igjen.
Kilde: Arbeidstilsynet

Personvern og cookies