– Veldig inspirerende

Tekst: Svein R. Lier (2003)

 

– Det er veldig inspirerende og meningsfullt å jobbe så tett og konkret i team. Det visker ut unødige grenser mellom etatene, til beste for klienten, sier sosialkonsulent Berit Vaagland.

Vaagland, som arbeider i Sosialtjenesten i Larvik kommune, karakteriserer den nye samarbeidsprosessen i helse- og sosialsektoren som «veldig spennende og matnyttig». – Ofte vet vi jo ikke om andre instanser har vært inne i bildet når vi møter en klient for første gang, nettopp fordi de forskjellige instansene sitter på «hver sin tue». Med den prosessen vi er inne i nå, vil dette bli helt annerledes. Den felles kursingen og de tverrfaglige teamene under samme tak i familiesentrene vil på en helt annen måte enn tidligere bidra til at vi utvikler en reell felles målsetning i arbeidet vårt. Vaagland understreker også betydningen av å komme nærmere brukerne. – Helsestasjonen, som jo tidlig kommer i kontakt med lokalbefolkningen, gjør at man gjennom eventuelle forebyggende tiltak kan unngå at små og «normale» vansker utvikler seg til store problemer. Den åpne barnehagen i hvert senter blir også en ressurs for barna og deres foreldre i lokalmiljøet, og nærheten til oss i fagteamet gjør at vi både avmystifiseres og lettere kan finne de «riktige» løsningene sammen med brukerne. Hvis et barn på helsesjekken viser symptomer på mistrivsel, er kanskje det beste tiltaket å skaffe barnets frustrerte far en jobb?

Personvern og cookies