Vektlegger pedagogikk mer enn innhold

Tekst: Grethe Ettung (2010)
– Jeg har stor tro på en kvalitetssikring av kursledere, fastslår rådgiver i HSH, Anne-Grete Skofterød. 

– En trygg og kreativ kursleder tar utgangspunkt i deltakernes behov og erfaringer, poengterte Anne-Grete Skofterød på Arbeidsmiljøsenterets dagskonferanse om arbeidsmiljøopplæring. Skofterød er rådgiver i arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen HSH, og har mange års erfaring med opplæring av kursledere.

Må se deltakernes behov
Det hjelper ikke å kunne lover og regler på rams, dersom du ikke evner å formidle det på en god måte til kursdeltakerne. Skofterød har ikke noe til overs for kurstilbydere som kun har som mål å komme seg gjennom pensum raskest mulig.
– Et kurs består av ulike kursdeltakere med ulike behov, noe som gir kurslederne store utfordringer.
Her er det prosess, metode og verktøy kommer inn i bildet.
– En god kursleder tar tak i den kompetansen og erfaringen som finnes i deltakergruppa, ser deltakerne der de er, og tar utgangspunkt i deltakernes behov.

Må ”slippe” egen trygghet
En god kursleder holder seg faglig oppdatert, og knytter lærestoffet til deltakernes rolle og yrkeshverdag. Han/hun fanger opp deltakernes reelle problemstillinger, stiller gode spørsmål, byr på seg selv og kommer med overraskende innspill. Å skape en god atmosfære i gruppa, vil åpne opp for engasjement og nysgjerrighet.
Med utgangspunkt i voksenpedagogiske prinsipper for hva som gir læring hos voksne, vektla Skofterød erfaringslæring, deltakermedvirkning, prosessorientering og handlingsorienterte deltakere.
– For kursdeltakerne er det å dele erfaringer og det å gjøre bruk av egne erfaringer, nyttig i en læringsprosess. Derfor er det så viktig at kurslederne ”slipper” egen trygghet, unnlater å følge kursoppsettet slavisk, og evner å være i en prosess sammen med kursdeltakerne.

Anne-Grete Skofterød avsluttet sitt innlegg med å sitere Om hjelpekunsten av Søren Kierkegaard, les diktet her

Personvern og cookies