Veiledning for arbeidsgivere

Tekst: Turid Børtnes (2008)
– Problemet for de fleste som har ansvar for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, er at de tror det er mye vanskeligere enn det i virkelig­heten er, sier seniorkonsulent Tina Åsgård i Arbeidsmiljø­senteret.
Nå har Åsgård laget et hefte, Arbeidsmiljø for Arbeidsgivere, som skal gjøre det lettere for ledere å sette seg inn i de viktigste problemstillingene rundt HMS.

Trenger hjelp
– Jeg har holdt en del obligatoriske kurs i HMS for arbeidsgivere, og fått noen spørsmål om det finnes stoff på dette området som ikke er for omfattende, og som det er enkelt å sette seg inn i, forteller Åsgård. De aller fleste virksomheter i Norge er små og har ikke egne HR-avdelinger eller HMS-ansatte som ledelsen kan lene seg på når det gjelder arbeidsmiljøspørsmål. Der må lederne og arbeidsgiverne selv ta seg av alle oppgavene i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet. Heftet som Åsgård har skrevet, skal hjelpe arbeidsgiverne med å finne ut av hvilke krav som gjelder innenfor HMS og hvordan de kan oppfylles på enklest mulig måte.

– Gjør det enkelt
Forfatteren presiserer at HMS-systemet er mye lettere å praktisere enn de fleste tror. Mange driver allerede med mye godt HMS-arbeid uten å være klar over det. Nå får de hjelp til å sette dette arbeidet inn i et system og få en god oversikt over hva som kreves på området. Et annet mål er å gjøre leseren bevisst på fordelene med å drive et godt og systematisk HMS-arbeid. Det gjør hverdagen lettere samtidig som virksomheten blir mer effektiv og lønnsom. Dessuten vil det bli klarere for ledelsen at de har mange samarbeidspartnere og støttespillere på området, hvor de kan finne dem og hvordan de best kan støtte ledelsen. Hensikten med heftet er å styrke forståelsen av arbeidsgiverrollen, hjelpe til med å forbedre arbeidsmiljøet og bidra til å gjøre det daglige arbeidet lettere.

Personvern og cookies