Vasker fortsatt svart

(2008)
Alt for mange innen renholdsbransjen må jobbe med et dårlig arbeidsmiljø i en bransje som fortsatt vasker svart.
– Sørg for en bedre faglig utvikling, det gjør noe både med yrkesstoltheten og bransjens omdømme, sa daglig leder for Arbeids­livstelefonen, Grace Beathe Mathisen i et foredrag på landsmøtet for NRI – Norsk Renholdsinstitutt i høst. Mathisen oppfordret også arbeidsgivere til ikke å velge firmaer som opererer svart når det skal gjøres rent. Telefonhenvendelsene til Arbeidslivstelefonen fra renholdsbransjen om brudd på arbeidsmiljøloven og dårlig arbeidsmiljø kommer fra arbeidstakere som jobber i bedrifter som ikke overholder lover og regler. Det er også et stort problem for bedrifter som vil drive seriøst at de blir utkonkurrert av andre som jobber på siden av lover og regler. En annen stor utfordring i bransjen er at renhold blir sett på som et lavstatusyrke med stor gjennomtrekk. Ved å ta fagbrev heves kompetansen, det vil gjøre jobbene mer attraktive og bidra til et bedre og riktigere renhold.
TB
Personvern og cookies