Varsler eller smisker

Tekst: Grethe Ettung (2006)
Har vi mot til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen?
– Er vi så konsentrert om egne arbeidsoppgaver at vi ikke ser hva som foregår midt i blant oss, spør filosof Øyvind Kvalnes, leder for Humanistisk Akademi. – Vi mennesker ser det vi har oppmerksomheten rettet mot, det vi forventer å se, og kan gå glipp av svært mye annet, selv om det foregår rett foran øynene på oss.

Tør du varsle
Er du derimot en av dem som oppdager kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, er spørsmålet: skal jeg si ifra om dette eller skal jeg ikke. I tilknytning til vanskelige moralske dilemmaer er det tre egenskaper som er viktige ifølge Kvalnes: Du må ha blikk for det som skjer rundt deg, du må ha mot til å si ifra og du må kunne ordlegge deg på en slik måte at du når fram overfor ledelsen. – Når vi snakker om mot, kommer vi inn på varslingsproblematikken: Er det egentlig så lurt av meg å si ifra, påpeker Kvalnes. Whistleblower eller fløyteblåser var opprinnelig en person som var vitne til et ran, og som påkalte politiets oppmerksomhet ved å blåse i en fløyte. Nå brukes begrepet om personer som varsler om uakseptable forhold knyttet til egen arbeidsplass. Det kan medføre store personlige kostnader å varsle. I USA kalles dette CLA – career-limiting-activity.

Moral og etikk
Er du imidlertid av dem som ikke greier å stå og se på at urett skjer, så bør du altså være bevisst på hvordan du ordlegger deg når du tar opp saken. – Jeg tror det å kunne begrunne valgene sine er en avgjørende egenskap for om du lykkes eller ei, hevder Kvalnes. – Mangler du begrunnelser, begreper og prinsipper for å gi uttrykk for hva du mener, er det vanskeligere å nå fram. Det å la sterke følelser råde alene, er ikke å anbefale. Kontroversielle valg og beslutninger bør begrunnes på en saklig måte. Etikk og moral er gjerne begreper som går litt om hverandre for folk flest. Kvalnes definerer etikk som teknikk og språk, mens moral har med våre holdninger og oppfatninger om hva som er rett og galt i omgang mellom mennesker å gjøre. – Vi har alle vår personlige moral som overlapper vår felles moral. Etikken gir oss noen verktøy som gjør at vi kan ta beslutninger på en ryddig måte når vi står overfor moralske dilemmaer.

Smiskeren
– I det senere er jeg blitt opptatt av det motsatte av varsleren, forteller Kvalnes, – nemlig smiskeren. Smiskeren er opptatt av hva det er ledelsen ønsker å høre, og han sier kun ifra dersom det er til egen fordel. Det vil medføre at det blir slutt på kritikken, halvgode idèer settes i verk fordi det ikke kommer innvendinger, feil folk vil kunne havne på feil sted samt at dette virker demotiverende på dem som ønsker å gjøre en god jobb, men som ikke tør si ifra når de er uenige. – Tenk om det er sånn at det er varslerne som er taperne i arbeidslivet, og at det er smiskerne som er vinnerne? Det ville vært dobbelt ille, hevder Kvalnes. Han oppfordrer alle til å være oppmerksomme på begge fenomenene på en arbeidsplass. – Har du et miljø hvor du kan drøfte bekymringene dine med flere, er det et kulturtrekk som vil være til hjelp når det gjelder å ta opp dilemmaer.

Personvern og cookies