Varsler ble trakassert, vant i retten

Tekst: Turid Børtnes (2010)

 

En arbeidstaker som ble trakassert etter å ha varslet om alvorlige forhold på jobben, blant annet i forbindelse med radioaktivt materiale, har vunnet frem i lagmannsretten. 

Borgarting lagmannsrett er ikke i tvil om at arbeidstakeren har vært utsatt for ulovlig gjengjeldelse etter at han hadde varslet om en rekke til dels svært alvorlige og kritikkverdige forhold på jobben.
Arbeidstakeren som anla sak mot arbeidsgiveren, tapte først saken i tingretten, men en enstemmig lagmannsrett ga han fullt medhold.

Radioaktivt materiale
Retten mener at saken var svært alvorlig, fordi det dreide seg om arbeid med radioaktivt materiale med stor risiko for helseskader.
Arbeidstakeren var relativt nyansatt på et avdelingskontor i en bedrift som drev med industriell radiografi, da han oppdaget flere ulovlige forhold ved virksomheten.
Det var blant annet manglende sikring av radioaktivt materiale under transport, manglende sertifisering av transportør, manglende avsperring av områder ved strålearbeid, ikke informasjon til publikum og juksing med kontroll av sveiseskjøter ved at avdelingsleder rapporterte om kontroll av sveiseskjøter, uten at dette var foretatt. Mange av forholdene representerte brudd på strålevernforskriften.

”Fulgte boka”
Etter at arbeidstakeren hadde sagt fra til avdelingslederen der han var ansatt som tekniker, ble arbeidsforholdene uutholdelige for han. Han ble utsatt for mobbing, sjikanering og utfrysing, ble flere ganger truet med oppsigelse, skjelt ut i kollegers påhør og grovt trakassert.
Teknikeren tok etter hvert opp både sine egne arbeidsforhold og det han mente var brudd på regler og forskrifter med administrerende direktør på hovedkontoret, men syntes ikke han fikk gjennomslag for sitt syn. Til slutt varslet han Arbeidstilsynet.
Lagmannsretten mener at arbeidstakeren hadde ”fulgt boka” når det gjelder varsling. Retten legger vekt på at avdelingsleder, som i denne sammenheng kan regnes som arbeidsgiver, både satte i gang represalier og gjengjeldelser etter varslingen.
I sine kommentarer påpeker retten at det er arbeidsgiver som skal sannsynliggjøre at varsleren ikke har blitt utsatt for gjengjeldelse hvis vedkommende selv mener at det har skjedd.

Gjengjeldelse
Både Arbeidstilsynet og Statens strålevern ble koblet inn i saken, og det ble foretatt inspeksjoner som avdekket en god del feil og mangler, blant annet brudd på strålevernforskriften. Dette tok bedriften alvorlig og forholdene ble rettet opp.
Arbeidsgiveren har i retten bestridt både at det har vært foretatt gjengjeldelse og at det har vært så kritikkverdige forhold ved utførelsen av arbeidet ved bedriften slik den ansatte har påpekt. I de tilfellene det har vært avdekket noe galt, er det rettet opp. Det er ikke arbeidsmiljøet som har vært dårlig, men den ansatte som har vært vanskelig å samarbeide med, fremholdt arbeidsgiveren.
Lagmannsretten er derimot ikke i tvil om at den ansatte flere ganger er blitt utsatt for ulovlige gjengjeldelser fra sin avdelingsleder, noe som fikk karakter av ren trakassering.
Arbeidstakeren har vunnet saken og fått dekket inntektstap, advokatutgifter før stevning ble tatt ut og 100.000 kroner i oppreisning. Bedriften må også dekke saksomkostningene på 325.000 kroner.

Personvern og cookies