Varme og kulde på jobben

(2003)

Det finnes ingen lov eller forskrift som forteller hvor kaldt eller varmt det skal være på jobben. Men Arbeidstilsynet (AT) anbefaler at temperaturer under 19 grader eller over 26 grader unngås.
Ved fysisk lett innearbeid i perioder hvor det er behov for oppvarming tilrår AT at temperaturen holdes under 22 grader. Men kortvarig varme- eller kuldebelastning på grunn av tekniske problemer eller ekstrem værsituasjon, for eksempel en varmeperiode, gir ikke arbeidstakerne rett til å gå hjem fra arbeidet selv om forholdene kan gjøre jobben vanskelig eller umulig. Eventuelle pauser, forskjøvet arbeidstid eller avbrudd i arbeidet må avtales med arbeidsgiveren. Improviserte løsninger, for eksempel bruk av vifte for avkjøling eller ekstra ovner i kuldeperioder, kan hjelpe. Ved kulde nedsettes fingerferdighet, presisjon og tempo. Vi kan bli stive i musklene og reumatiske plager forsterkes. Evnen til å jobbe effektivt nedsettes. Dersom problemer med temperaturen er permanente, skal det gjøres noe med dem. Det kan for eksempel være å sørge for god solavskjerming utvendig, ventilasjon som fungerer, flytting og skjerming av utstyr som avgir varme og kjøleanlegg. Ved kuldeproblemer kan aktuelle tiltak være å sørge for sluser mot trekk, ekstra varmekilder, eventuelt bedre isolasjon, flytte arbeidsplassen bort fra kulde og trekk, justere ventilasjonsanlegget eller øke nattetemperaturen. Arbeidsmiljøloven gir ingen temperaturgrenser for utearbeid i sterk kulde, men verneombudet kan avbryte arbeidet dersom det mener at temperaturen kan innebære umiddelbar risiko for sikkerhet og helse.
Personvern og cookies