Varme og kulde på jobben

(2003)

 

Det finnes ingen lov eller forskrift som forteller hvor kaldt eller varmt det skal være på jobben. Men alle vet at det kan være ubehagelig når temperaturen er alt for høy eller lav. Arbeidstilsynet (AT) anbefaler derfor at temperaturer under 19 grader eller over 26 grader unngås.

Ved fysisk lett innearbeid i perioder hvor det er behov for oppvarming tilrår AT at temperaturen holdes under 22 grader.
Kan ikke gå hjem
Men kortvarig varme- eller kuldebelastning på grunn av tekniske problemer eller ekstrem værsituasjon, for eksempel en varmeperiode, gir ikke arbeidstakerne rett til å gå hjem fra arbeidet selv om forholdene kan gjøre jobben vanskelig eller umulig. Eventuelle pauser, forskjøvet arbeidstid eller avbrudd i arbeidet må avtales med arbeidsgiveren. Improviserte løsninger, for eksempel bruk av vifte for avkjøling eller ekstra ovner i kuldeperioder, kan hjelpe. Ved kulde nedsettes fingerferdighet, presisjon og tempo. Vi kan bli stive i musklene og reumatiske plager forsterkes. Evnen til å jobbe effektivt og riktig nedsettes. Ved for sterk varme føles luften tørr og ufrisk, vi blir trette og uopplagte og evnen til å jobbe effektivt blir redusert.

Permanente problemer
Dersom problemer med temperaturen er permanente, skal det gjøres noe med dem. Det kan for eksempel være å sørge for god solavskjerming utvendig, ventilasjon som fungerer, flytting og skjerming av utstyr som avgir varme og kjøleanlegg. Ved kuldeproblemer kan aktuelle tiltak være å sørge for sluser mot trekk, ekstra varmekilder, eventuelt bedre isolasjon, flytte arbeidsplassen bort fra kulde og trekk, justere ventilasjonsanlegget eller øke nattetemperaturen.

Utearbeid i ekstrem kulde
Arbeidsmiljøloven gir ingen temperaturgrenser, men verneombudet kan avbryte arbeidet dersom det mener at temperaturen kan innebære umiddelbar risiko for sikkerhet og helse. Det er inngått enkelte lokale avtaler om at arbeidet skal stanses ved temperaturer under minus 20 grader. Dersom vanlig varmt tøy ikke gir tilstrekkelig vern mot kulden, må arbeidsgiveren stille nødvendig ekstra bekledning til disposisjon. Dette regnes som personlig verneutstyr og skal bekostes av arbeidsgiveren.

Personvern og cookies