Varehandel uten HMS-rutiner

Tekst: Turid Børtnes (2008)
Arbeidstilsynet har hatt nærmere 2.000 tilsyn i varehandelen med temaet forebygging og oppfølging av sykefravær hittil i år. Nesten tre av fire virksomheter som ble besøkt, har fått ett eller flere pålegg.
Flesteparten av reaksjonene ble gitt på grunn av manglende sykefraværsrutiner og manglende verneombudsordning, opplyser Arbeidstilsynet. Av 1863 virksomheter som fikk uanmeldt besøk av tilsynet, fikk nesten 1400 virksomheter ett eller flere pålegg. Totalt ble det gitt 3670 reaksjoner. Det er et meget høyt tall.
– Dette viser at mange virksomheter fremdeles ikke har etablert de lovpålagte rutinene for sykefraværsoppfølging, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen. Hun er ikke i tvil om at bransjen må prioritere det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet høyere.
I tillegg til at mange bedrifter mangler skriftlige rutiner for oppfølging av sykefravær, avdekket tilsynene at mange arbeidstakere ikke var gjort kjent med rutinene der disse fantes.

Mangler verneombud
Men det er lyspunkter. Arbeidstilsynet erfarer at de store kjedene jobber mer systematisk med sykefravær. Flere av kjedene har blant annet etablert sentral opplæring på landsbasis.
– Vi er veldig fornøyd med at kjedene tar ansvar og bidrar til å spre kunnskap på området, sier Finboe Svendsen.
Tilsynene avdekker også at mange av virksomhetene ikke har valgt verneombud og at mange verneombud mangler opplæring. Verneombudene har en svært viktig rolle i det interne HMS-arbeidet, de er medspillere og pådrivere for ledelsen i arbeidet med å skape et godt og trygt arbeidsmiljø. Det er arbeidsgivers ansvar at det blir valgt verneombud og at de får opplæring og anledning til å utføre vervet sitt på best mulig måte.Arbeidstilsynet kommer ikke til å nøye seg med å holde varehandelen i ørene, i høst og utover i 2009 vil de gjennomføre tilsyn i flere andre bransjer, blant annet renholdsbransjen og hotell og restaurant.

Personvern og cookies