Vant sak – tapte jobb

Tekst: Turid Børtnes (2001)

To ambulansesjåfører fra Nord-Norge fikk medhold i retten på at de var oppsagt på ulovlig grunnlag, likevel mistet de jobbene sine. Høyesterett har gitt de to medhold i at det var ulovlig å kreve at de ikke skulle fagorganisere seg, og idømt ambulanseeieren 200.000 kr i bot.

Men denne dommen hjalp ikke sjåførene til å få tilbake jobbene sin. I domspremissene heter det at dommen forholder seg til hvordan situasjonen ble, og ikke hvordan den burde ha vært dersom arbeidsgiver hadde opptrådt lovlig, skriver bladet Arena.

Saken dreier seg i korthet om hvilke rettigheter ansatte har når virksomheten overdras til andre. I dette tilfellet fikk ambulansedriften i kommunen ny eier. Han tilbød ambulansesjåførene å følge med over i den nye driften på betingelse av at de ikke var fagorganiserte. Sjåførene takket ja til fortsatt jobb, men sa også fra at de fortsatt ønsket å være organisert i Norsk Kommuneforbund. Resultatet var at de ikke fikk ansettelse i det nye selskapet. Men eieren fikk altså en skyhøy bot for å ha stilt en ulovlig betingelse for fortsatt jobb.

LOs juridiske ekspertise vurderer å føre en tilsvarende sak for EFTA-domstolen for å få klarlagt vilkårene for stillingsvernet. I dette tilfellet henviser Høyesterett til EF-domstolens avgjørelse i lignende saker ved virksomhetsoverdragelse. Norsk rett bygger på disse domsavsigelsen. LO mener at dommen i denne saken må stride mot både formålet med stillingsvernet i arbeidsmiljøloven og i EU-direktivet.

Personvern og cookies