Vanskelig for unge på sosialen

(2005)
Unge sosialklienter klarer seg ikke særlig bra i arbeidslivet på lengre sikt, viser en undersøkelse ved sosialforskningsinstituttet NOVA.
Det er faktisk så mange som en av ti unge mellom 18 og 24 år som må ty til sosialkontoret for å klare seg. De har ikke jobb og heller ikke rett til ledighetstrygd, skriver nettstedet NRK.no. 2000 av disse ungdommene er fulgt i 20 år. Det viste seg at nesten en tredjedel fikk sosialhjelp 20 år senere. Forskeren bak undersøkelsen, Torild Hammer mener at det er selve systemet som gjør at så mange av klientene ikke kommer ut av situasjonen. De får bare økonomisk nødhjelp, ikke hjelp til å komme videre. Det er stor forskjell på denne gruppen og unge som får ledighetstrygd. De klarer seg godt senere i arbeidslivet. De som fortsetter som sosialhjelpsmottakere har lavere motivasjon for å arbeide og dårligere psykisk helse enn andre. Det er flere årsaker til at så mange unge må ty til sosialen, mange er skoleleie og dropper ut av skolen tidlig. Dermed får de lavere utdanning og lengre ledighet enn andre unge. Arbeidsmiljø nr.4 – 2005
Personvern og cookies