– Vanskelig å miste et gode

Tekst: Turid Børtnes (2008)
– Det er helgejobbingen som er anstøtssteinen ved prøve­ordningen hos oss, de som jobber i 3-3-turnus mister et gode, det å jobbe kun hver tredje helg.
Det sier Kari Plener, enhetsleder ved Furumoen sykehjem i Narvik kommune. Plener opplyser at ordningen har vært prøvd ved tre store sykehjem i Narvik ett års tid, og nå skal den evalueres. Før det er gjort, er det vanskelig å si noe om resultatet, men det er et faktum at mange av sykepleierne har reagert negativt. Andre ansatte er fornøyde. Narvik kommune ville forsøke en ny arbeidstidsordning i pleie- og omsorgssektoren både for å få bedre kvalitet på tjenesten i helgene hvor det har vært mye ufaglært arbeidskraft, og for å gjøre noe med det høye sykefraværet i tillegg til et ønske om å jobbe på en annen måte enn før. – Ordningen skal evalueres nå, så jeg kan ikke si noe sikkert om resultatene, men vi tror at sykefraværet har gått noe ned. Mange er tilfredse med ordningen, men det er ikke til å komme fra at det er problematisk at de ansatte må jobbe flere helger enn tidligere. De ansatte krever å få jobbe bare hver tredje helg, mens 3-3-ordningen innebærer jobbing annen hver helg i gjennomsnitt. Plener opplyser at for å kunne innfri sykepleiernes krav må kommunen ansette mange i små deltidsstillinger for å fylle helgevaktene. – Det er en belastning å jobbe i turnus, men vi må gjøre det likevel for å kunne drive et sykehjem døgnkontinuerlig, sier Plener. Hun opplyser at det har vært en prosjektgruppe hvor representanter for alle berørte grupper av ansatte har foretatt en vurdering, og besluttet å prøve 3-3-ordningen. I denne gruppen var sykepleierne imot ordningen. De har mistet et gode, og Kari Plener har forståelse for at det skaper reaksjoner.
Personvern og cookies