Vanskelig å bli frisk

(2005)

De fleste som får hudproblemer får håndeksem, en sykdom som mange sliter med resten av livet. Huden blir tørr, den klør, tørker og får vonde sprekker og sår som det ofte setter seg betennelse i. Yrkeseksem kommer ofte av slitasje og irritasjon eller den skyldes allergi. Vann, såpe og kjemiske stoffer bryter ned og ødelegger de naturlige beskyttelseslagene i huden. Det blir forverret hvis huden blir utsatt for mekanisk slitasje og småskader ved utarbeid på anlegg, veiarbeid, i landbruk og fiske. Hansker kan også gi problemer fordi svetten gjør huden fuktig og oppbløtt. Allergi kan forårsake eksem som er vanskelig å bli kvitt. Hvis kroppen først har reagert allergisk på et stoff, vil selv små mengder av stoffet kunne gi kraftig eksem, ofte over hele kroppen. Den eneste måten å unngå nye utbrudd på er å holde seg helt borte fra stoffet, noe som kan være svært vanskelig hvis en reagerer på et stoff som er vanlig. I praksis kan det bety skifte av jobb eller full arbeidsuførhet. Tiden fra kontakt med stoffet til eksemet bryter ut kan variere fra noen uker (epoksy) til flere tiår (sementeksem på grunn av krom). Huden kan også ta opp giftige stoffer, det gjelder særlig løsemidler, men også plastråstoffer, blåsyre og plantevernmidler. Dette gjelder mange svært giftige stoffer, allergener og kreftfremkallende stoffer. Damp og støv med irriterende stoffer, for eksempel løsemidler og støv fra glassfiber og steinull, kan gi kløe og eksem andre steder på kroppen, ofte i ansiktet. Arbeid med mye oljesøl medfører ofte utslett og kløe på underarmer og lår i tillegg til at kreftfremkallende stoffer i oljen kan føre til hudkreft etter mange års eksponering. (Kilde: Wergeland, Norberg, Stabell: Håndbok for verneombudet) Arbeidsmiljø nr. 7- 2005

Personvern og cookies