– Valgte den beste ordningen

Tekst: Turid Børtnes (2007)

– Vi hadde valget mellom denne ordningen eller en annen skiftordningen som det store flertallet syntes var enda mer belastende. Over 90 prosent av de ansatte gikk inn for 12-timersskift i helgene. Fungerende hovedverneombud ved Hydro Sunndal, Odd Roar Horvli tror det vil føre til en enorm skuffelse blant de ansatte hvis de må gå tilbake til tre-skiftsordningen de hadde tidligere.

– Skift er usunt
– Produksjonen er slik at vi må jobbe helkontinuerlige skift. Det betyr at vi ikke kan velge bort 12-timersskiftene og i stedet få en bedre ordning. Som et eksempel på den tidligere ordningen forteller Horvli at ett av de tre arbeidsskiftene, som jobbet i helgene, måtte jobbe lørdag fra kl 14.00 til kl 22.00 og så gå på igjen kl 06.00 søndag morgen. – Frykter dere ikke uheldige langtidsvirkninger på helsa ved å jobbe 12 timer av gangen i helgene? – Jo, til en viss grad gjør vi det. Vi vet at det uansett er usunt å jobbe skift, det må vi forholde oss til. Hovedverneombudet sier at de er særlig oppmerksomme på støybelastninger og faren for muskel- og skjelettlidelser ved så lang sammenhengende arbeidstid.

Bedre nå
Han opplyser at den gamle skiftordningen blant annet medførte at en del av de ansatte hadde problemer med å få sove etter nattskift, det gjaldt særlig de eldre. Nå sier tre fjerdedeler av de ansatte over 50 år at de er fornøyde med måten arbeidstiden er organisert på. Arbeidstiden er bedre lagt til rette ved at de forskjellige skiftene følger klokka, det gjør det lettere for kroppen å tilpasse seg ulikearbeids- og hviletider. At det er minst 12 timer fri mellom skiftene gjør det lettere å ta seg inn igjen. Også Horvli skulle ønske at de hadde fått Arbeidstilsynet med seg på ordningen som han tror er kommet for å bli på Hydro Sunndal.

Personvern og cookies