Våger ikke å varsle

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

– Det er like mye korrupsjon og økonomisk snusk i Norge som i resten av den vestlige verden, mener korrupsjonsjeger Eva Joly. Likevel viser det seg at halvparten av private bedrifter og hver femte offentlige ikke har rutiner for varsling.

Arbeidsplassene legger ikke til rette for trygg varsling.Dette går frem av en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av VarslerInstituttet blant 700 ledere i privat og offentlig virksomhet.

Norsk snusk
Det er mer enn to år siden alle norske virksomheter ble pålagt i lovs form å lage rutiner for trygg varsling for de ansatte på arbeidsplassen. Blant annet slår loven fast at det er forbudt for arbeidsgiver å foreta noen form for gjengjeldelse mot arbeidstakere som har varslet om kritikkverdige forhold i bedriften. – Når så mange bedrifter ikke har systemer for å fange opp varslere som sier fra om kritikkverdige forhold internt i bedriften, blir det mange som ikke tør varsle når de oppdager noe som er galt, sier Jan Lie Amundsen, daglig leder i Varsler­Instituttet til Nett­avisen. Ansatte frykter represalier hvis de sier fra, særlig hvis de har mistanke om at noen i ledelsen er involvert.

Angiveri?
Andre undersøkelser viser at en av tre ansatte har unnlatt å varsle om det de mener er kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Mange mener at det vil være angiveri og illojalt mot bedriften, men de tenker ikke over at virksomheten vil havne i en langt mer alvorlig situasjon dersom den ikke får mulighet til å rydde opp. Ved siden av kritikkverdige arbeidsmiljøforhold, er det mest vanlig å knytte varsling opp mot økonomiske misligheter.
– Det er akkurat like mye korrupsjon og økonomisk snusk i Norge som i resten av den vestlige verden, slo korrupsjonsjeger Eva Joly fast under sitt foredrag på Arbeids­miljøkongressen i Bergen sist høst. Hun fikk støtte av Helge Kvamme, leder for granskning i Price­Water­house Coopers som la vekt på etablering av et godt varslersystem for å bekjempe økonomisk kriminalitet.

Personvern og cookies