Utvidet adgang til bruk av egenmeldinger

(2002)

Mange tror at alle arbeidstakere i landet fikk utvidet adgang til egenmelding ved sykdom fra 3 til 8 dager etter 21.januar 2002, sier Turid Klette ved LOs samfunnspolitiske avdeling.
– Men det stemmer ikke. For at ansatte skal få denne muligheten må virksomheten inngå en spesiell avtale med trygdeetaten. Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) mellom virksomhet/bedrift og fylkestrygdekontor, utløser fire spesielle «goder» som er forbeholdt kun de virksomheter/bedrifter som oppfyller vilkårene for å bli en IA-virksomhet. Før en samarbeidsavtale om å bli IA-virksomhet kan inngås, må virksomheten oppfylle en del vilkår, og ansatte/tillitsvalgte sammen med ledelsen må være enige om å samarbeide om dette. Derfor er det kun de virksomheter som fyller disse vilkårene, og som inngår avtale med trygdeetaten, som får automatisk rett til å benytte inntil 24 dager egenmelding i løpet av ett år. Maks antall dager pr. bruk av egenmelding er 8 dager, men den enkelte kan godt bruke 1 inntil 8 dager pr. gangs sykefravær som egenmelding, og da så mange ganger det er behov for det inntil 24 dager i ett år. Disse forholdene ble utdypet i flere artikler i Arbeidsmiljø nr.1/2002 – hvor kampanjen «Det inkluderende arbeidsliv» var hovedtema. De virksomheter som arbeider systematisk med sitt arbeidsmiljø, og som har en rutiner for oppfølgingen av sykmeldte, erfarer at når ansatte får mer ansvar for egen arbeidssituasjon og mulighet til påvirkning, da øker trivselen, og gevinstene er redusert fravær, understreker Turid Klette.
Personvern og cookies