Utvider Petroleumstilsynets ansvar

(2006)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har besluttet å utvide Petroleumstilsynets ansvarsområde til å omfatte de tre planlagte gasskraftverkene i Skogn, Hammerfest og Grenland med tilknyttede gassrørledninger. Petroleumstilsynet har siden opprettelsen 1. januar 2004 hatt tilsynsansvaret for noen av landanleggene som driver petroleumsvirksomhet. Dette ansvaret inkluderer tilsyn med de planlagte gasskraftverkene på Kollsnes, Kårstø, Melkøya, Sture, Slagentangen, Tjeldbergodden og Mongstad. For å sikre en helhetlig oppfølging mener AID at det er hensiktsmessig at tilsynsansvaret for alle gasskraftverk i Norge tillegges én tilsynsetat innen sikkerhet og arbeidsmiljø. Derfor har departementet vedtatt at Petroleumstilsynet skal være tilsynsmyndighet også for de tre planlagte gasskraftverkene som ligger utenfor landanleggene som etaten allerede har tilsynsansvar for. VJ

Personvern og cookies