Utseksjonen i Bø har ventet i 18 år

Tekst: Rune Eriksen (2003)
I 1985 overtok Bø kommune i Vesterålen tre brakker fra Statens Vegvesen som en midlertidig løsning for å huse teknisk avdelings ansatte i uteseksjonen. Permanente lokaliteter er fortsatt ikke kommet på plass.
Statens Vegvesen benyttet tre Moelvenbrakker i forbindelse med oppgradering av riksvei 820 i Bø i Vesterålen. Etter at Vegvesenet var ferdig med oppgraderingen i 1985 ble brakkene overdratt til Bø kommune for 25.000 kroner. Brakkene ble tatt i bruk som en midlertidig løsning for å huse teknisk avdelings uteseksjon. De ansatte i Bø kommunes uteseksjon benytter fortsatt de samme brakkene. Den midlertidige løsningen lar i sannhet vente på seg. Det har nå gått 18 år og ingenting skjer. Ole Henrik Andersen har arbeidet lengst i uteseksjonen. Gjennom sin 28 år lange fartstid i Bø kommune har han til dags dato aldri hatt gleden av tilstedeværelse i permanente lokaliteter. – Før uteseksjonen ble flyttet hit til disse brakkene bodde vi på gangen inn til toalettet på den gamle brannstasjonen, forteller Andersen til Arbeidsmiljø.

Uverdig
De tre gamle Moelvenbrakkene er satt sammen til et samlet areal på ca 70 kvadratmeter. Lokalene huser i dag fire årsverk fordelt på fem personer. Om vinteren fyker snøen inn ved takkassen og gir lekkasjer i store deler av lokalitetene. Det er boret hull i gulvene for å lede vannet ut. De samme gulvene er flere steder i ferd med å gi etter. Det er bare god vilje fra tyngdelovens side som fortsatt sørger for at både toalettet og varmtvannsberederen fortsatt er tilgjengelige. Dette er intet mindre enn en rønne. – Vi kjenner ikke til noen andre kommuner som tilbyr liknende forhold for sine ansatte, sier gutta. Dette er rett og slett uverdig. Kjøretøy, verktøy og redskaper må stå ute med den opplagte følge det får med hensyn til forringelse. Den kommunale lastebilen og traktoren må stå ute. Redskaper til traktoren som fres, kantklipper og annet nødvendig utstyr står under åpen himmel. Det kan ikke herske noen som helst tvil om at dette må bli kostbart på sikt.

Mange forslag
Opp gjennom årene har det vært laget en rekke tegninger og diverse forslag til mulige løsninger. I mellomtiden blir brakkene dårligere og dårligere. – Det nærmeste vi har vært en løsning på dette er en delfinansiering i 1998, forteller formann for uteseksjonen, Knut Eirik Pedersen. Nye lokaliteter ble delvis finansiert i form av bevilgninger til halvparten av utgiftene. Det kunne imidlertid ikke komme til noe oppstartsvedtak før prosjektet kunne fullfinansieres. Dette gikk ikke og pengene ble inndratt og brukt på noe annet. – Bø kommune har fått en rekke forslag både på egne lokaler for oss og i kombinasjon med brannvesenet. Den beste løsningen ville vært alt på et sted i levelige lokaler, men ingenting skjer, sier Pedersen. Tidlig på nyåret i fjor tilbød Torstein og Viggo Willassen i firmaet Willassen & Sønn as kjellerlokaler på over 300 kvadratmeter til Bø kommune. Med en tilstøtende hall kunne denne løsningen huset både mannskap og utstyr tilhørende uteseksjon og brannvesen. Ingen tilbakemelding ble gitt. Utpå nyåret i fjor fikk Bø kommune et nytt tilbud om å overta hele bygningsmassen til firmaet. – I denne forbindelse bad teknisk sjef i Bø kommune, Jan Erik Selnes, i fjor vår om takst på bygningsmassen. Verditaksten beløper seg til 7,2 millioner kroner. Antatt salgsverdi er satt til 3,5 millioner kroner. Kommunen har også fått tilbud om å betale for hele anlegget over 4 år eller kjøpe deler av anlegget, forteller Torstein og Viggo Willassen. Lokalitetene, som i dag blant annet er bensinstasjon med tilhørende verkstedshaller på 140 kvadratmeter, ligger strategisk til midt i bygda og huser for tiden den nye brannbilen. Det dreier seg om 1.000 kvadratmeter fordelt på kjeller, grunnplan og loft. Her er det god plass til både uteseksjonen, brannvesenet og resten av teknisk avdeling som har tilhold i utrangerte lokaler i kjelleren på rådhuset. Her har kommunen også muligheten til å samle teknisk avdelings kjøretøy, verktøy og annet utstyr under tak.

Arbeider for bedre løsninger
– For fjorårets budsjett var det avsatt 1,5 millioner kroner til dette, sier teknisk leder i Bø kommune, Jan-Erik Selnes. Disse pengene er overført til årets budsjett. Et slikt prosjekt skal fullfinansieres før det settes i gang. Vi har mottatt flere tilbud, men har så langt ikke klart å finne egnede lokaler innenfor denne rammen. Vi har også mottatt et tilbud fra Willassen & Sønn as. De har foreløpig bare spurt om vi er interessert i bygningsmassen. Det er så langt ikke sagt noe om pris. – Jeg støtter forslaget om å samle uteseksjonen og brannvesenet under samme tak. Her ligger det muligheter til fremtidige besparelser, men jeg ser samtidig ikke for meg en fremtid som inkluderer resten av teknisk etat i en slik løsning. – Vi vurderer også å bygge egne lokaler. Vi er pr dato i dialog med tilbyderne og arbeider fortløpende med saken som jeg håper vi snarest kan finne en løsning på, avslutter Selnes.

Personvern og cookies