utsattmann.no

Tekst: Grethe Ettung (2010)
I mai i år åpnet nettstedet utsattmann.no, en ressursside for menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Mer enn hver tiende kvinne og hver femte mann i Norge, har blitt utsatt for seksuelle overgrep før fylte atten år. Utsattmann.no er opprettet av menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, og er ment å være en hjelp for andre i samme situasjon.

Roser nettstedet

Forandringsfabrikken har bidratt i utviklingen av nettstedet.
– Vi vil løfte fram stemmene til folk, og arbeide for økt verdighet for flere, sier leder Marit Sanner.
Sanner forteller at nettstedet har vært godt besøkt siden oppstarten 21. mai. Nærmere 7000 besøkte ukentlig utsattmann.no den første tida. Nå er besøkstallet noe lavere, men mennene i redaksjonen er klare for nye krafttak for å spre informasjon om nettstedet.
– Vi har fått tilbakemeldinger fra mange utsatte menn og pårørende som roser utsattmann.no, særlig for den direkte formen som er gjennomgående for nettstedet.
Utsattmann.no har også en spørsmål-og svar-tjeneste, hvor spørsmålsstiller kan være anonym. Menn med ulik bakgrunn svarer på spørsmålene, felles for dem er at de selv har opplevd å bli utsatt for seksuelle overgrep.

Søker private sponsorer

Ut 2010 er det Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som støtter utsattmann.no-prosjektet økonomisk. Sanner opplyser at de arbeider med en søknad om videre drift.
– Vi ser også på mulighetene av å finne private sponsorer, det kan være bedrifter eller enkeltpersoner. Ønsker noen å støtte, er vi svært takknemlige om de tar kontakt med Forandringsfabrikken.
En konferanse står også på agendaen.
– Vi vil arrangere en fagkonferanse i løpet av november, og her blir mennene i redaksjonen viktige bidragsytere. Målgruppen for konferansen er ansatte innen politi, barnevern, skole, psykisk helsevesen og mediene, opplyser Sanner.
– Vi har også invitert mennene på slottet til å bidra på en slik fagdag, og fått positiv førsterespons derfra.
I tillegg til tjenestene nettstedet tilbyr, finnes det støttesentre for seksuelt misbrukte rundt om i landet. I Oslo finnes det eneste støttesenteret kun for menn, men menn er også velkomne på de fleste av de øvrige sentrene.
I 2005 ble det opprettet en landsdekkende hjelpetelefon for incest- og seksuelt misbrukte barn og voksne. Pårørende og annen familie kan også ta kontakt.

Personvern og cookies