utsattmann.no

Tekst: Grethe Ettung (2010)
I mai i år åpnet nettstedet utsattmann.no, en ressursside for menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. 

Flere enn hver tiende kvinne og hver femte mann i Norge, har blitt utsatt for seksuelle overgrep før fylte atten år. Utsattmann.no er opprettet av menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, og er ment å være en hjelp for andre i samme situasjon.

Vil nå fagfolk
20 gutter og menn, som har vært utsatt for seksuelle overgrep, har via prosjektet Gradert Info, gitt råd til myndighetene om hva som må gjøres for at flere skal orke å si ifra og snakke om overgrepene, og hva slags støtte og type hjelp som kan være til nytte.  En av anbefalingene var å utvikle et nasjonalt nettsted.
På utstattmann.no forteller mennene sine historier og gir råd, i håp om at flere utsatte gutter og menn rundt om i Norge skal fatte mot og ta tak i egen situasjon.
Utsattmann.no skal være en ressurs også for fagfolk som vil lytte til erfaringer og innspill fra menn som har vært utsatt for overgrep.
Menn utsatt for overgrep er hovedaktører i utviklingen av nettstedet, og utgjør nettstedets redaksjon, mens Senter for seksuelt misbrukte menn, Kirkens Ressurssenter og Forandringsfabrikken koordinerer arbeidet. Siden er opprettet med støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

 

Besøk nettstedet utsattmann.no her

Misbrukte menn 
Forandringsfabrikken har bidratt i utviklingen av nettstedet utsattmann.no. 

Av Grethe Ettung

– Det er enda vanskeligere for menn enn for kvinner å snakke om overgrep, det er vår erfaring. Men heldigvis tar stadig litt flere menn kontakt med sentrene i Norge, for å få støtte og hjelp, sier Marit Sanner, leder av Forandringsfabrikken.

Synliggjøring
Forandringsfabrikken gjennomfører utviklingsprosjekter. Ved bruk av forandringsmetodikk lytter de til barn, ungdom og voksne, og legger til rette for at ny kunnskap synliggjøres i form av bøker, nettsider, utstillinger eller film.
– Vi vil løfte fram stemmene til folk, og arbeide for økt verdighet for flere, sier Sanner.
Støttende nettverk og et fellesskap er viktig for å motvirke at individer opplever å være usynlig og alene med sine erfaringer. Forandringsfabrikken har tidligere blant annet arbeidet med jenter/kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep.
– De var veldig opptatte av synliggjøring, at problemene ikke måtte forties. I arbeidet med utsattmann har vi erfart at seksuelle overgrep er enda mer tabubelagt når det gjelder gutter og menn sammenlignet med jenter og kvinner.

Spørsmål- og svar-tjeneste
Sanner forteller at nettstedet har vært godt besøkt siden oppstarten 21. mai. Nærmere 7000 besøkte ukentlig utsattmann.no den første tida. Nå er besøkstallet noe lavere, men mennene i redaksjonen er klare for nye krafttak for å spre informasjon om nettstedet.
– Vi har fått tilbakemeldinger fra mange utsatte menn og pårørende som roser utsattmann.no, særlig for den direkte formen som er gjennomgående for nettstedet.
Utsattmann.no har også en spørsmål-og svar-tjeneste, hvor spørsmålsstiller kan være anonym. Menn med ulik bakgrunn svarer på spørsmålene, felles for dem er at de selv har opplevd å bli utsatt for seksuelle overgrep.
I tillegg til tjenestene nettstedet tilbyr, finnes det støttesentre for seksuelt misbrukte rundt om i landet. I Oslo finnes det eneste støttesenteret kun for menn, men menn er også velkomne på de fleste av de øvrige sentrene.
I 2005 ble det opprettet en landsdekkende hjelpetelefon for incest- og seksuelt misbrukte barn og voksne. Pårørende og annen familie kan også ta kontakt.

Søker private sponsorer
Ut 2010 er det Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som støtter utsattmann.no-prosjektet økonomisk. Sanner opplyser at de arbeider med en søknad om videre drift.
– Vi ser også på mulighetene av å finne private sponsorer, det kan være bedrifter eller enkeltpersoner. Ønsker noen å støtte, er vi svært takknemlige om de tar kontakt med Forandringsfabrikken.
En konferanse står også på agendaen.
– Vi vil arrangere en fagkonferanse i løpet av november, og her blir mennene i redaksjonen viktige bidragsytere. Målgruppen for konferansen er ansatte innen politi, barnevern, skole, psykisk helsevesen og mediene, opplyser Sanner.
– Vi har også invitert mennene på slottet til å bidra på en slik fagdag, og fått positiv førsterespons derfra.
Les om Forandringsfabrikken her

Personvern og cookies