Utsatte næringer

(2003)

Jord og skogbruk er en utsatt næring, det viser årets ulykkestall. Dødsulykkene er spredt over hele spekteret årsaker, blant annet er fire personer omkommet ved forgiftning eller surstoffmangel i tårnsilo. I Jølster omkom tre eldre søsken på samme gård. Ellers har det skjedd fallulykker, traktorvelt med gammel traktor uten førervern og sikkerhetsbelte, en person er stanget i hjel av dyr på beite og en kom i klem mellom en traktor og en kasse som var festet bak på traktoren. Innenfor bergverksdrift har det skjedd tre dødsulykker i år, to av dem skjedde på Svalbard. Sett i forhold til antall personer beskjeftiget i næringen er bergverk langt den mest ulykkesbelastede, men ulykkestallene blir likevel ikke særlig høye fordi det jobber relativt få personer i næringen. Bygg og anlegg er tradisjonelt ulykkesutsatt, men har sluppet med få ulykker hittil. En annen utsatt næring er transport. I tillegg skjer det mange trafikkulykker fordelt på de fleste næringer i Arbeidstilsynets statistikk.

Personvern og cookies