Utsatt kreftprosjekt

(2000)

En planlagt undersøkelse av mulig kreftforekomst blant ansatte i grafisk bransje er foreløpig utsatt ett år på grunn av mangel på folk til å utføre jobben. Det er Kreftregisteret som skal foreta undersøkelsen.

Avdelingsoverlege Aage Andersen, som er leder for prosjektet, opplyser at Kreftregisteret har mesteparten av materialet liggende klart, det som står igjen er å sammenstille de forskjellige dataene og trekke konklusjonene.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i en tilsvarende undersøkelse foretatt for 20 år siden. Siden organisasjonsprosenten er svært høy blant grafisk personale, får forskerne tilstrekkelig materiale ved å benytte fagorganisasjonens medlemsregistre.

Det er først og fremst kreftrisiko blant grafikere som skal undersøkes, men Direktoratet for arbeidstilsynet har også bedt om at andre typer sykdommer blir inkludert. Det skal skje ved at forskerne kobler eksisterende data sammen med Rikstrygdeverkets register for uføretrygd og yrkesskadetrygd i tillegg til oversikt over dødsårsaker.

Personvern og cookies