Utsatt jobb for brannmenn

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Å jobbe i brannvesenet er et krevende yrke, brannmannskap blir utsatt for røyk, varme og støy. I tillegg får mange av dem skader ved pålagt trening. For å klare den tunge jobben som brannmann, kreves det styrke og god kondisjon. Derfor inngår trening som en fast rutine i jobben. Men en svensk undersøkelse viser at en fjerdedel av skadene på brannmenn oppstår under trening, skriver nettstedet arbetsmiljöupplysningen.se. Mange steder prøver brannvesenet å redusere risikoen for skader ved å unnlate trening som innebærer høy skadefrekvens, slik som fotball og innebandy og erstatte det med mer skånsomme øvelser som gymnastikk og svømming. Brannmannskap er særlig utsatt for skadelig røyk og gasser. Selv om røyken ikke oppleves spesielt sjenerende, kan innholdet av farlige stoffer være svært høyt. Trykk­luftapparat, som er svært tungt å arbeide med, skal derfor benyttes også i de tilfellene der røyken ikke er særlig tett.

Personvern og cookies