Utreder turnus- og skiftarbeid

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Arbeidet for å likestille turnusarbeid med skiftarbeid har låst seg helt, men nå vil regjeringen se på saken på nytt. Et ekspertutvalg skal utrede saken innen 1. oktober 2008. 
– Vi må få denne saken inn i et mindre fastlåst spor, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Det er særlig en eventuell likestilling av arbeidstiden for arbeidstakere som arbeider skift og turnus som har skapt problemer. Det handler om skiftarbeid i industrien med helkontinuerlig skift fordelt på hele døgnet og helgene, sammenlignet med turnus i helse- og omsorgssektoren. Der jobbes det også skift, men ikke på samme regelmessige måte som i industrien. – Det er behov for en helhetlig gjennomgang knyttet til arbeidstidsordninger, spesielt i helse- og omsorgssektoren, selv om deler av sakskomplekset er utredet tidligere. Saken er viktig både i forhold til arbeidsmiljø og likestilling, men må også sees i sammenheng med behovet for mer arbeidskraft, sier statsråd Hanssen.

Ikke partssammensatt
Utvalget, som ledes av økonom Steinar Holden ved Universitetet i Oslo, skal også vurdere om skift- og turnusordninger kan planlegges eller organiseres på måter som reduserer bruken av uønsket deltid. Videre skal det se på om det er spesielle forhold som gjør det nødvendig eller lønnsomt for arbeidsgivere å ansette turnusarbeidere i deltidsstillinger fremfor heltidsstillinger. Da arbeidet med denne saken strandet i 2006, var partene i arbeidslivet deltakere i arbeidsgruppen. Nå er ikke partene med i utvalget, men blir invitert til å delta i en referansegruppe til det nye ekspertutvalget.

Personvern og cookies