Utfordringer i kø

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

– Takket være humørfylte ansatte som bretter opp ermene og står på, klarer vi å få gjort det vi skal.

Tone Skjelbostad, leder for NAV Oppegård og regionsleder for NAV i Follo-regionen med sju kommuner, vet hvor de store utfordringene ligger. – Min bekymring er hvordan vi skal få tid til å jobbe godt med mennesker og klare å opprettholde produksjonen, det vil si å få unna sakene i et brukbart tempo, samtidig som vi tar vare på våre ansatte.

– Flotte ansatte

Skjelbostad nevner som eksempel et nytt virkemiddel som skulle iverksettes i år, arbeidsavklaringspenger. Det krever blant annet en arbeidsevnevurdering, en avklaring som vil ta flere timer sammen med brukeren. De får ingen ekstra ressurser til dette. Men nå er dette tiltaket utsatt til 1. mars 2010. Det er også problematisk at svært mye kompetanse ble trukket ut fra de lokale kontorene til forvaltningsenheter som ble opprettet av NAV på sentralt hold. 14 ansatte gikk ut uten at de ble erstattet og dermed forsvant mye nødvendig kompetanse. – Dere jobber under høyt press, hvordan klarer dere å takle det? – Det har gått hittil. Det har sammenheng med at de ansatte er flotte og humørfylte mennesker med en innstilling som går ut på at dette skal vi greie. Min rolle blir å opprettholde et godt arbeidsmiljøklima og ikke ha alt for stort fokus på måltallene, men heller prøve å se helheten. De ansatte må føle seg ivaretatt og sett. En gang per måned er det faste møter med tillitsvalgte og verneombud og ellers tas saker opp ved behov. I tillegg er det personalmøter hver 14. dag.

– Må ikke kunne alt

Påstanden om at alle skal kunne alt om alle arbeidsområdene innenfor NAV-systemet, blåser Skjelbostad av. – Det er umulig. Men vi må ha ansatte som kan ganske mye, og det tar tid. Vi må ha en generell NAV-kompetanse og en del begynner å få det nå. Vi bruker blant annet mye tid på opplæring innenfor den mest brukte programvaren. De ansatte lærer opp hverandre. Det blir mye skulder- ved skulder-opplæring. – Det er ikke til å komme fra at det er tøft for mange, de har kanskje vært superflinke innenfor sitt fagfelt, mens nå må de kunne noe på mange områder. For Skjelbostad selv er det en ekstra utfordring at hun i tillegg til flere forskjelllige datasystemer må forholde seg til to styringslinjer med ulike rapporteringssystemer, faktureringssystemer og personalsystemer for å nevne noe. – Dette viser kompleksiteten i systemet, men det skal vi klare å takle. Jeg er mer bekymret for hvordan vi skal greie å hjelpe alle brukerne våre på en god måte.

– Spennende arbeidsplass

Tone Skjelbostad mener at tilnærmingen til arbeidet har stor betydning, det er viktig å ikke bare fokusere på det problematiske, men trekke frem det de lykkes med. Hun kommer ikke fra NAV-systemet selv, noe hun tror er en fordel. Hun ble ansatt som prosjektleder sommeren 2008 og har siden blitt værende. – Jeg kom ikke med faste forestillinger om hva det innebærer å jobbe i NAV. Men jeg syntes NAV hørtes spennende ut og det stemte. Her er det mye å lære. Arbeidsplassen har innfridd 100 prosent, jeg har ikke angret ett sekund. Det skal bli spennende å se hva vi kan få til sammen.

Personvern og cookies