Utfordringer for Hydro

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Norsk Hydro står foran store utfordringer på offshoresektoren i årene som kommer. Ny teknologi slik som intelligente brønner og fjerndrift krever tekniske og organisatoriske endringer. Det må også kunne dokumenteres at dette gjennomføres slik at driften er sikkerhetsmessig forsvarlig. Selskapet må derfor utføre analyser som kan synliggjøre konsekvensene av endringene. De analysemetodene som er tilgjengelige er først og fremst laget med tanke på bruk under design og ikke ved drift. Hydro har derfor inngått en samarbeidsavtale med SINTEF Teknologiledelse om et treårig hovedprosjekt for å utarbeide metoder for HMS-analyse, skriver bladet Gemini.     

Personvern og cookies