Utfordrer arbeidsbegrepet

Tekst: MAts Løvstad (2011)

Sammenhengen mellom arbeidstid og lønn blir stadig mer utdatert, når vi kan jobbe uten å sette en fot på kontoret, mener Tian Sørhaug.

Sosialantropologen og professoren, som også kommer til Arbeidsmiljødagene i Trondheim 24-25.mai, mener arbeidslivet har gått fra å være tidsregulert til å bli kvalitetsregulert.
– Vi betaler fortsatt en timelønn, men det er ikke det vi egentlig betaler for. Litt pervertert kan man si at det er ikke det at du har vært på jobb i åtte timer du får lønn for, men det du har fått utført, sier Sørhaug i et intervju med Dagensit.no.

Jobber stadig mer gratis
Teknologiske nyvinninger gjør det stadig lettere å gjøre jobben på vei til og fra jobb, men denne typen arbeid er svært sjelden definert som tellende arbeidstid. Linjene mellom jobb og fritid viskes dermed ut. Sørhaug mener det nye arbeidslivet gir en stor grad av frihet, men samtidig gir det også flere utfordringer.
– Hvordan måler man arbeidsinnsats, hvis ikke tid lenger er den beste måleenheten for om man har gjort jobben sin, spør han og trekker frem Edvard Munch for å illustrere problemstillingen.
– Munch hadde påtatt seg å lage portretter av barna til en rik mann. Da bildene var ferdig lurte oppdragsgiveren på hva Munch skulle ha. Den kjente kunstmaleren mente 4.000 kroner var riktig pris. Den rike mannen gikk i bakken, og mente det var en enorm pris for tre dagers arbeid. Tre dager og 25 års erfaring, skal Munch da ha parert, forteller Sørhaug.

Friheten derimot…
Den klassiske industriarbeideren var på jobb i åtte timer, og gjorde det den ble satt til. Du solgte tiden din. Slik er det ikke lenger.
– Nå driter de (arbeidsgiver journ.anm) i om du jobber åtte timer dagen, eller ei, bare kvaliteten er god nok, sier Sørhaug. Han mener diffuse kvalitetskrav, kombinert med stadig mer interaktivt arbeid, kan skape bekymring hos ansatte.
– Det er forskjell på å selge tid, og å selge seg selv. Selv om du kanskje ikke trenger å være fysisk tilstede for å gjøre jobben, noe som ofte er et gode, kan det være vel så krevende å balansere jobb og privatliv når man er tilgjengelig hele tiden. Du får ikke frihet gratis, sier han.

Utslitt i går, utbrent i dag
Sørhaug jobbet tidligere som seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), og han mener arbeidslivet har blitt mer grådig. Et samfunn der det er viktigere å rapportere ting, enn å gjøre ting riktig.
– I det gamle arbeidslivet ble vi utslitt, mens nå blir vi utbrent. Ny teknologi fører med seg nye former for tvang og kontroll, sier han og peker spesielt på endring i kontrollformene.
– Indirekte kontrollformer, som for eksempel selvrapportering, har økt. Sjefen utøver kontroll over selvkontroll, så du må drive mye selvkontroll som viser at du har gjort jobben din, forklarer Sørhaug.

Forandringen ingen merket
Endringen som ligger i at arbeidet i stor grad er blitt løsrevet fra arbeidsplassen, har skjedd mer eller mindre umerkelig, mener Sørhaug.
– Derfor har heller ikke eksisterende avtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstagere tatt den nye virkeligheten inn over seg. Det er som Nietzsche sa: Store forandringer kommer på kattepoter.
Sosialantropologen mener det er vanskelig å forlate et paradigme, når du først har laget et avtalesystem.
– Det er egentlig et teknisk problem, det at ting skal være målbart. Jeg tror vi befinner oss i en situasjon der vi mangler normer for dette, sier han.
Likevel tror Sørhaug det er gode muligheter for å få avklart dette i et land som Norge, der organisasjonsgraden i arbeidslivet faktisk er på vei opp.
– Selv om vi er vant til å telle timer, er vi også vant til å forhandle med hverandre tross interessekonflikt.

FÅ MED DEG Tian Sørhaugs foredrag på Arbeidsmiljødagene i Trondheim 24-25.mai, og les mer om program, foredragsholdere og påmelding HER.

Personvern og cookies