Uten sykepenger i Sverige

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Flere tusen sykmeldte svensker vil stå uten rett til sykepenger som følge av en kraftig tilstramning av regelverket. 

Fra 1. juli i år kom nye regler for sykepenger i Sverige. I korte trekk går de ut på at den sykmeldte må prøve arbeidsevnen sin tre ganger i løpet av sykmeldingsperioden. Men Dagens Nyheter, som har sett nærmere på regelverket, skriver at 20.000 sykmeldte svensker vil kunne stå uten sykepenger om et halvt år som en følge av omleggingen.

Arbeidsevne testes
Etter mer enn ett år på sykepenger uten å klare å arbeide, er det bare mulig å få forlenget perioden med høyst 18 måneder, bortsett fra ved meget alvorlig sykdom. De som da ikke har rett til uføretrygd på grunn av varig uførhet, må ta til takke med sosialhjelp. I løpet av en såkalt rehabiliteringskjede i tre ledd skal den sykmeldtes arbeidsevne prøves, skriver den svenske Försäkringskassan, tilsvarende norske NAV. Hun eller han har rett på sykepenger i 90 dager dersom vedkommende ikke kan utføre sitt vanlige arbeid. Deretter kan man få sykepenger hvis det ikke er mulig å utføre noe arbeid overhodet hos arbeidsgiver. Etter et halvt år har en bare rett til sykepenger hvis det ikke er mulig å gjøre noe arbeid i det hele tatt på noen arbeidsplass.  Testingen kan utsettes dersom det er sannsynlig at den sykmeldte snart blir så frisk at vedkommende kan gå tilbake til sin vanlige jobb.

Kraftig kritikk
Sykepengene er normalt 80 prosent av vanlig lønn som reduseres til 75 prosent etter ett år. Det er bare ved svært alvorlige og sjeldne lidelser at sykmeldingsperioden kan forlenges ut over grensene som de nye reglene setter. Det gjelder for eksempel hvis man venter på transplantasjon av et livsviktig organ, neurologiske sykdommer som ALS og visse kreftsykdommer. Opposisjonspolitikere retter særlig kritikk mot det nye regelverket fordi regjeringen ikke har fått i stand noen tiltak som kan fange opp dem som faller utenfor sykmeldingsreglene. Bakgrunnen for regjeringens innstramning er å få flest mulig tilbake til arbeidslivet.

Personvern og cookies