Uten sjefens støtte og tillit blir karrièren din mest sannsynlig kort

Forholdet mellom deg og sjefen din er veldig viktig, ifølge ekspertene.
I dag legger vi ut et intervju der direktør Kjetil Vedøy medvirker gjort av Kvinner og Klær.
Marie Kvitrud Journalist

Et anstrengt og vanskelig forhold til sjefen eller kolleger kan være slitsomt og vondt. For noen kan det gjøre arbeidsdagen uutholdelig, og føre til sykemeldinger. Ifølge eksperter er lederen din én av de viktigste personene i livet ditt, og begge må bidra for at dere skal få et godt forhold. (Pssst: Slik takler du vanskelige kolleger!)

– Uten sjefens støtte og tillit blir karrièren din mest sannsynlig kort. Skummelt, men sant. Det er lett å anta at sjefen er en rasjonell person som vurderer dine prestasjoner objektivt, men slik er det ikke. Sjefens syn påvirkes av om han eller hun liker deg eller ikke, sier Vivi-Ann Hilde, som er partner i konsulentselskapet Considium. Hun er siviløkonom og ekspert på rådgivning og kurs innen ledelse.

Hilde forteller at sjefens oppførsel er viktig for at du skal prestere og trives på jobb, men ofte må du selv ta ansvar for at forholdet til lederen er godt.
– Realiteten er at om sjefen ikke liker deg, kan det koste deg jobben, sier hun.

Hun understreker at ledere ikke er tankelesere, og de har også et viktig ansvar for at relasjonen er god, selv om mange ikke er bevisst på ansvaret.

– Ledere kan komme langt med å spørre hva som er viktig for deg i jobben, slik at de kan tilrettelegge og hjelpe deg med å beholde motivasjonen, sier hun.

Dersom du er leder eller mellomleder i en bedrift, er din viktigste oppgave å tilrettelegge og veilede de ansatte.

– Medarbeidere som jobber i virksomheter med stor suksess er også svært fornøyde medarbeidere. Men hvordan lederen oppnår sine resultater er selvsagt helt avgjørende for resultatet. Ingen liker å jobbe for bøller eller folk som ikke kan kommunisere. Mennesker og medarbeidere er jo ikke maskiner eller roboter, sier Kjetil A. Vedøy, som har mer enn 15 års erfaring som leder, og 10 års erfaring som konsulent, kurs- og foredragsholder.

Et godt arbeidsmiljø krever medarbeidere som engasjerer seg og som deler hvordan de har det og hva de ønsker.

Vedøy sier at lederens evne til å kommunisere, skape trygget, gi motivasjon og til å se den enkelte ansatte blir helt avgjørende for å få gode resultater.

– Det er helt avgjørende at leder ikke er bare oppgaveorientert i sin hverdag, men også evner å tenke på hva de menneskene som skal utføre oppgavene trenger for å jobbe godt og trives med arbeidet sitt. En leder som bare fokuserer på å få jobben gjort, uten å ta hensyn til menneskene som skal gjøre den, vil fort oppleve problemer i hverdagen sin, sier han.

VIKTIG FORHOLD TIL SJEFEN: Vedøy sier at sjefen er én av de viktigste personene i livet ditt, og du kan selv gjøre mye for å påvirke forholdet.

 

Slik kan du skape et godt arbeidsmiljø

– Det er viktig at du føler deg sett og hørt på jobb, og da må lederen ta seg tid og vise interesse for deg. En leder som kun er interesser i resultater, og aldri viser interesse for medarbeideren som menneske, vil fort bli oppfattet som en dårlig leder, sier Hilde.

Sjefer er ikke synske, og kan ikke skape gode arbeidsplasser helt alene. Godt arbeidsmiljø krever at både medarbeidere og ledere bidrar.

For å innfri et godt arbeidsmiljø må flere faktorer være på plass, opplyser Vedøy.

– Summen av disse faktorene skaper et godt arbeidsmiljø. Men de krever ledere som er villig til å lytte og til å gjøre seg kjent med hver enkelt medarbeider. Det krever også medarbeidere som engasjerer seg og som deler hvordan de har det og hva de ønsker. Sjefer er ikke synske, og kan ikke skape gode arbeidsplasser helt alene. Godt arbeidsmiljø krever at både medarbeidere og ledere bidrar, kommuniserer og samarbeider, sier han.

Innhold og variasjon. Leder må sørge for at alle medarbeidere har arbeidsoppgaver som over tid fremstår som meningsfylte og varierte. Dette betyr ikke at vi av og til ikke må gjøre noe som er kjedelig. Men medarbeideren må forstå at alle oppgaver er viktige. Og arbeidet må fordelt likt, dette er leders ansvar.

Behov for læring. Både arbeidsliv og teknologi utvikler seg, og vi må utvikle oss samtidig. Medarbeidersamtaler, opplæringsplaner og å snakke om utvikling sammen er viktig. Medarbeider og leder må lage planer for utvikling og opplæring i tråd med den teknologiske utviklingen i samfunnet.

Behov for medinnflytelse. Alle ansatte har krav på å få være med på å påvirke sin egen arbeidssituasjon. Dette gjelder personlig på egen arbeidsplass, eller via representanter i råd og utvalg på arbeidsplassen. For å få til dette er god kommunikasjon med ledelse helt avgjørende. En god leder er ikke redd for å høre på sine ansatte.

Behov for anseelse. Alle medarbeidere har krav på å bli behandlet på en måte som er ivaretakende for den enkelte. Diskriminering eller trakassering skal ikke forekomme. Det er leders ansvar å gripe inn dersom arbeidsforholdene ikke er gode for den enkelte. Er det leder som er problemet, skal saken tas opp med verneombudet. En leder som ikke er konfliktsky og som raskt griper inn der det er utfordringer i arbeidsmiljøet, vil skape trygge og gode arbeidsforhold for alle.

Behov for å se sammenhengen mellom arbeid og omverden. Å ha en forståelse og en påvirkningsmulighet på det produktet eller den tjenesten vi lager, er helt avgjørende for trivselen på en arbeidsplass. Og ledere er også tjent med å lytte til de ansattes erfaringer for å kunne utvikle en best mulig tjeneste eller produkt. En leder som er dyktig på å kommunisere mål, vil også få mer fornøyde og motiverte medarbeidere.

Behov for en ønskverdig fremtid. Som medarbeidere ønsker vi oss ulike ting. Noen vil gjøre karriere, andre vil bare ha en trygg arbeidsplass hvor de kan yte og slippe å tenke på jobben etter klokken 16. Noen har små barn de ønsker å prioritere, og noen vil ta videreutdanning. Her er vi forskjellig. Men vi ønsker oss alle en fremtid som vi kan påvirke og samskape sammen med jobben vår og med lederen vår. Her har leder en viktig oppgave i å gjøre seg kjent med den enkeltes behov og planer.

Vedøy sier at lederen er én av de viktigste personene i livene våre. Men ledere kan ikke alene ta ansvar for at arbeidsmiljøet ditt er bra. Du kan selv påvirke mye gjennom måten du samarbeider med lederen din.

Artikkelen finner du HER hos KK.

Personvern og cookies