Uten repetisjon går kunnskap tapt

Kunnskap som er typisk for ledere, tillitsvalgte og verneombud er ferskvare. Faktisk glemmer du opptil 90 prosent av det du har lært hvis du ikke repeterer.

 

Kompetansefrafall, også kjent som skill decay, betyr tap av eller nedgang i tilegnet kompetanse og kunnskap etter en periode. Fordi vi mennesker har begrenset korttidsminne, er det viktig med jevnlig repetisjon.

Det er en del kompetanseområder som er mer sårbare for kompetansetap enn andre. Dette gjelder for eksempel kompetanse innen sikkerhet, brannvern, førstehjelp og andre områder på en arbeidsplass der det er viktig at ledere, tillitsvalgte eller verneombud skal ha kompetanse. (Chamberlain, Smith et al. 2002).

– Vi kan ikke vite hvordan vi som er ledere, tillitsvalgte eller verneombud handler i vanskelige situasjoner, med mindre vi har fersk kunnskap og opplever mestring i de utfordringene vi står overfor. Selv om vi i teorien har fått god kunnskap, er det jevnlig læring som avgjør hvordan vi faktisk takler rollen vår, sier leder Kjetil Vedøy i Arbeidsmiljøsenteret.

Forskning viser at jo lenger tid det går fra innlæring til repetisjon, dess mer av kunnskapen går tapt. Ifølge forskere Salas (et al) har vi glemt hele 90 prosent av det vi har lært ett år etter at et kurs eller en form for opplæring er gjennomført. Salas (et al) mener at dersom vi skal få maksimalt utbytte av ny kunnskap etter et kurs eller er det viktig med jevnlig repetisjon. Det er også viktig at læringsformen varierer når kunnskapen repeteres, samt at problemstillinger presenteres på forskjellige måter. Dette bidrar til å bedre forstå kunnskapen og det bidrar til optimal læring.

– Det er kun gjennom repetisjon og kunnskapspåfyll at kursdeltakere utvikler tro på egen mestring. Når man får presentert kunnskap fra nye vinkler er det enklere å forstå, sier Vedøy.

Læring er en prosess som gjør informasjon om til kunnskap. Læring er en biologisk prosess. Vi kan faktisk se læring som endring i hjernen. Læring er ikke noe som skjer med deg. Det er noe du og hjernen din gjør. Universalgeniet Leonardo da Vinci sa allerede på 1500-tallet at “the noblest pleasure is the joy of understanding”. Ikke glem da Vincis velvalgte ord neste gang du melder deg på kurs. Kanskje er det på tide med en repetisjon?

Arbeidsmiljøsenteret bruker en rekke velprøvde pedagogiske metoder for å sikre læring i sine kurs. Her opplever deltakerne både forelesninger, praktiske oppgaver, diskusjoner og gruppearbeid for å sikre maksimal læringseffekt.

 

Hukommelseskurve

Hukommelseskurven med og uten repetisjon (Hermann Ebbinghau: Forgetting curve)

 

Personvern og cookies