Utbrente leger

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Mens pasienter ofte klager på liten lege-tilgjengelighet når man blir rammet av sykdom eller skader, viser det seg heller ikke legestanden klarer seg særlig godt i et presset samfunn. En svensk undersøkelse viser at andelen leger som blir sykmeldte på grunn av stress, tretthet og utbrenthet er blitt fordoblet den siste tiden. Legene har fått et mye dårligere arbeidsmiljø med flere pasienter, økt ansvar, lange dager og liten mulighet til innflytelse på egen arbeidssituasjon. Legenes gjennomsnittsalder er betraktelig lavere enn resten av befolkningen og nå reises det krav i Sverige om at arbeidsmiljøproblemene må bli tatt på alvor.

Personvern og cookies