Utbredt diskriminering

Tekst: Mats Løvstad (2011)

 

Vi ser frykten for utenlandske navn hos oppdragsgiverne våre, innrømmer bemanningsgigant. 

I en landsomfattende arbeidsmarkedsundersøkelse, med nesten 1000 ledere og over 1200 arbeidstakere, bemanningsselskapet Proffice har fått gjennomført, svarer 44 prosent av lederne at de tror unorske navn er en årsak til at ikke flere innvandrere blir ansatt i lederstillinger.
– Det er nok en del fremmedfrykt i den besvarelsen, og vi ser også denne frykten for utenlandske navn hos oppdragsgiverne våre. Det er ikke så mange som sier dette utad, og det skal vi merke oss, sier viseadm. direktør Stein Andre Haugerud i Proffice.

Skyver vekk ansvaret
Selv om 11 prosent av befolkningen i Norge i dag består av personer med innvandrerbakgrunn, så har kun tre prosent av norske arbeidstakere en sjef med nenvte bakgrunn.
– Det er urovekkende at en så stor andel av lederne mener innvandrere blir diskriminert på grunn av sitt unorske navn, sier Haugerud.
Hele 86 prosent av lederne i undersøkelsen, mener dessuten at innvandrere selv har ansvar for å rette seg etter norsk språk og kultur.
– Her burde lederne kanskje selv ta et større ansvar, legger Haugerud til.

Unge mest kritiske
I undersøkelsen kommer det også frem at 64 prosent av lederne her i landet i jobbsituasjon har irritert seg over innvandrere med manglende norskkunnskaper, og de mest irriterte er de yngre lederne, under 35 år.
Den samme gruppen skiller seg ut når det kommer til synet hvorvidt økt arbeidsinnvandring vil føre til mindre velferd per innbygger, grunnet at de totale velferdskostnadene øker. De mener at velferden vil avta, mens deres kolleger over 55 år i større grad ønsker økt innvandring nettopp fordi de mener det trengs for å fylle nødvendige stillinger når eldrebølgen skyller inn over Norge.

Les også om Mina Khairalomoum som søkte på 400 jobber, og om Waqas Ahmed og Zelimkhan Nataev som endelig har fått relevante jobber gjennom Telenors Open Mind-prosjekt.

Personvern og cookies