– Usunne forhold ødelegger for byggenæringen

Tekst:  Turid Børtnes (2003)
Alt for korte byggefrister, ikke minst i det offentlige, henger over byggebransjen som en mare. Det og usunn konkurranse fra firmaer som har hyret inn billig utenlandsk arbeidskraft eller jobber svart, er de viktigste årsakene til ekstremt tidspress og usunne forhold i bransjen, mener Tor Mostue i Fellesforbundet Region Oslo.
Bygg- og anleggsbransjen er i søkelyset igjen på grunn av Arbeidstilsynets avsløringer om elendig sikkerhet på byggeplasser over hele landet og høy ulykkesrisiko. – Jeg kan illustrere situasjonen med et eksempel. For noen år siden skulle det bygges ny skole på Kringsjå i Oslo. Det var anbudsåpning på våren og skolen skulle stå ferdig til skolestart til høsten. Alle kan tenke seg hvordan det ville gå. Mostue forteller at i dette tilfellet gikk de store entreprenørene i Oslo sammen om å si nei til anbudet, men det var selvsagt ikke alle firmaer som var lojale mot den beslutningen. Byggelån som står og forrenter seg og representerer enorme summer dersom det blir tidsoverskridelser, er med på å forsterke tidspresset.

«Livegne» utlendinger
En annen vesentlig faktor er det store innslaget av utenlandsk arbeidskraft i næringen, særlig fra skandinaviske land. Disse arbeidstakerne bor kanskje i brakkerigg og jobber ekstra lange dager for å ha mulighet til å reise hjem tidlig torsdag ettermiddag. Med en arbeidsuke på rundt 40 timer må det bli lange dager når arbeidstiden skal fordeles på tre og en halv dag. – Det er forhold som går ut over sikkerheten. Lange dager med fysisk hardt arbeid er i seg selv en sikkerhetsrisiko. I tillegg resulterer det ofte i at arbeidstakerne må jobbe alene de siste timene av arbeidsdagen med de farer det kan medføre. Slike tidsordninger presser også andre arbeidstakere, sier Mostue. Men det er først og fremst importen av billig arbeidskraft fra Polen og de baltiske land som skaper problemer. – Dette er et nesten ugjennomtrengelig opplegg som vi ikke kommer noen vei med. De utenlandske arbeidstakerne kommer inn på såkalte gruppearbeidstillatelser. Det gjør dem helt livegne. De er knyttet til et bestemt firma og kan ikke skifte arbeidsgiver selv om forholdene er helt elendige. Da mister de arbeidstillatelsen sin.

Holder kjeft
Selv om Mostue og hans fagforeningskolleger representerer arbeidstakerne, blir de oppfattet som om de kommer fra fienden. Utlendingene vil ikke si noe til dem om forholdene de jobber under av redsel for å miste jobben. – På den måten får vi et C- eller D-lag i arbeidslivet med arbeidstakere som må ta til takke med det som bys dem. Slike forhold vil vi ikke ha. Det er neppe mangel på norske fagfolk som er grunnen til at firmaer hyrer inn utenlandske arbeidstakere utenom Norden. Større seriøse firmaer gjør det heller ikke, men de har kanskje noen underentreprenører eller leiefirmaer som har hovedtyngden av sine ansatte utenfor EØS-området. – De som er mest utsatt for konkurranse i bransjen er de firmaene som underbys av arbeidsgivere som leier inn arbeidskraften fra land med svært lave lønninger, slik som Polen eller de baltiske statene. Vanlige norske firmaer som gir sine ansatte tarifflønn kan ikke konkurrere på eller like betingelser.

Bryte «stavnsbåndene»
– Hva med EU-utvidelsen? Snart blir mange av disse landene EU-medlemmer? – Vi vil sikkert oppleve en del mafialignende tilstander i arbeidsformidlingen, men vi slipper de «stavnsbåndene» denne arbeidskraften er bundet til en bestemt arbeidsgiver med nå. Av to onder foretrekker vi kapitalismen fremfor feydalismen, sier Tor Mostue med et skjevt smil. Mostue mener at fagbevegelsen må ta utfordringen og drive mer med tradisjonell fagforeningsagitasjon overfor disse gruppene. Det har de ingen mulighet for å gjøre slik situasjonen er nå. Foreløpig er det ikke så mye ledighet blant ansatte i bransjen i Oslo-området. En av årsakene er at det har vært en kraftig nedbemanning etter den store byggeboomen på 80-tallet. Men da som nå ble toppene dekket av arbeidstakere uten fast tilknytning til arbeidsgivere i området. Selv om medlemstallet har holdt seg stabilt med en liten økning i Oslo-området, ser ikke Mostue bort i fra at bransjen kan gå mot dårligere tider. Det er nå ca en million kvadratmeter kontorlokaler ledige i Oslo-området, det tyder ikke bra for byggebransjen i de nærmeste årene.

Personvern og cookies