Usunn arbeidstid

Tekst: Mats Løvstad (2010)

Jobber du mye, eller har skiftende arbeidstider, lever du sannsynligvis også usunt.

Det viser en ny studie amerikanske forskere har gjennomført. Problemstillingen er svært interessant, mener seniorforsker Anne Helene Gardes ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark.
– Blant annet fordi tilretteleggelse av arbeidstiden og usunn livsstil, har betydning i forhold til hjerte- og karsykdommer, sier hun til det danske nettstedet for arbeidsmiljøforskning.

Tosidig forklaring
Undersøkelsen har gått over flere år, og har tatt for seg ledere, produksjonsmedarbeidere og administrativt personale innenfor en rekke ulike yrkesgrupper.
– Selv om de forskjellige gruppene har ulik mulighet til å tilrettelegge sin egen arbeidstid, så viser likevel et tverrsnitt at de med lange arbeidsdager og/eller skiftende arbeidstider, har en mer usunn livsstil, forteller Gardes.
Akkurat hva som er årsaken til dette, eller hva slags effekter det kan ha, gir ikke tverrsnittanalysen noe klart svar på.
– Men forklaringen kan være at de med lange arbeidsdager har en annen livsstil, fordi arbeidet skaper mer bekymring. På en annen side kan man forestille seg at de som lever usunt tar jobber med lange og/eller skiftende arbeidstider, mener Gardes.
At det siste punktet kan være en del av forklaringen, understøttes av forskning danskene selv har gjort.
– Der viste det seg at en større andel av de som begynner å arbeide sent eller om natten er røykere, enn de som begynner å arbeide om dagen, sier Gardes.

Personvern og cookies